Hemsida / Produkter och tjänster / Världen år 2050

Världen år 2050

I hurdan värld lever vi år 2050? LokalTapiola-gruppens direktörer Harri Lauslahti och Jari Sundström, Mikko-Pekka Hanski som är konsult i digitalt kundbemötande samt professor Hanna Lehtimäki skapar visioner för framtiden.

lauslahti.jpg

LokalTapiolas bolagsgruppsdirektör Harri Lauslahti med ansvar för affärsområdet privatkunder tror att södra Europa, och då särskilt de innersta delarna, i framtiden kommer att ha problem med torka som beror på klimatförändringar. Detta ökar den interna flyttningsrörelsen i Europa.

”Här blir förhållandena bättre vilket kan leda till att folkmängden i Finland kommer att öka kraftigt”, säger Lauslahti.sundstrom.jpg

Enligt Jari Sundström, bolagsgruppsdirektör för affärsområdet företagskunder, måste européerna vara på alerten så att man år 2050 inte bara har pensionärer och 50-60-åringar som aldrig har jobbat.

”Finanskrisen är nu en stor sak men på lång sikt är den ingenting jämfört med ungdomsarbetslösheten som hotar hela Europa”, säger han.

”Det nordiska välfärdssamhället har ändrats år 2050. Vi har vissa grundstrukturer med hjälp av vilka vi upprätthåller det. Jag är dock rädd för att segregationen blir kraftig.”

I visionerna ingår även positiva synvinklar

”När globaliseringen framskrider innebär detta att Finland som en liten nation står inför växande marknader och enorma potentialer, vi utgör ju knappt en promille av alla köpare”, säger Sundström.

Finland blir lockande

lehtimaki.jpg

Debattörerna är ense om att Finland är i kris om vårt land inte intresserar invandrare. Professor Hanna Lehtimäki som är medlem i LokalTapiolas kundutskott, har en idé om hur Finland med sina små kommuner blir mera lockande.

”När nationernas massor börjar röra på sig, har de små kommunerna på landsbygden sin chans.”

Enligt Lehtimäkis vision kan en liten kommun bli mera lockande genom att vara öppen och godkänna olika religioner och vanor.

”Vi ger investeringsstöd till dem som kommer från olika kulturer och skapar växelverkan som ger upphov till innovationer. En trygg mångkulturell liten kommun är en ypperlig grund för tillväxtföretagande.”

Språkkunskaper på en natt

hanski.jpgEnligt Ideans Mikko-Pekka Hanski håller det även på att ske en klimatförändring på den digitala sidan.

”Redan nu har vetenskapsmännen lyckats imitera hjärnan med hjälp av 2,3 miljoner konstgjorda nervceller. I framtiden ersätter artificiell intelligens hjärnans rutinprocesser”, förutspår Hanski.

År 2050 behöver man inte längre studera för att lära sig ett nytt språk. På detta sätt blir växelverkan mellan kulturerna mycket smidigare.

”Det känns främmande att du kan sätta in en stöpsel i hjärnan och följande dag pratar du spanska”, skrattar Sundström.

Mera flexibelt jobb

Enligt Hanski utvecklas den framtida robottekniken och skapar ändringar även i arbetsfördelningen.

”Befolkningens åldersstruktur åldras. Å andra sidan är de stora institutionerna i kraftig omvälvning. Nya flexibla metoder ska utvecklas för arbetslivet”, funderar Lehtimäki.

”Gränsen mellan arbete och fritid blir svävande. Det kreativa tänkandet kan inte begränsas så att det bara gäller arbetstiden”, tror Sundström.

Ett museurm för kineser

Lauslahti bedömer att år 2050 är Kina världens viktigaste stat som styr hela världens utveckling.

”Afrika kommer att vara ett viktigt ekonomiområde. Kineserna investerar redan nu mycket i Afrika”, konstaterar Sundström.

I framtiden kommer den industriella produktionen i Europa att vara ganska lam. Vår världsdel har dock ett starkt kulturhistoriskt arv.

”Europa blir ett museum för kineser”, säger Hanski.

”Och det är ju verkligen bra, bara prisen är de rätta”, skrattar Lauslahti.

 

Livet år 2050

 

  • 48 % av LokalTapiolas kunder tror att vardagen är helt annorlunda än idag.

 

  • Automatik, elektroniska tjänster, distansarbete, virtuella kontakter är vanliga.

 

  • Vi blir långt över 100 år gamla.    

 

  • 42 % tror att vi inte längre använder kontanter. 26 % tror att banker inte finns i sin nuvarande form.

 

  • Förnyelsebara energiformer har ersatt icke-förnyelsebara.

 

  • Datasäkerhetsriskerna ökar. 38 % tror att de år 2050 har försäkrat sin elektroniska identitet.

 

  • Det finns inga tidningar, tv:n behåller sin position i kommunikationen.

 

  • Samhället går tillbaka, vi återgår till självhushållning.

 

  • Förändringstakten blir allt snabbare.

 

  • Källa: Enkät riktad till LokalTapiolas kundpanel Vägvisare i december 2012.