Hemsida / Produkter och tjänster / Utveckling av produkter och tjänster / Utbud av tjänster

LokalTapiolas utbud av tjänster är mångsidigt

Försäkringstjänsten för privatkunder

autot.jpg

LokalTapiola erbjuder alla försäkringstjänster som gäller familjer, egendom, fortskaffningsmedel, sällskapsdjur och skog. Du kan sköta dina ärenden på ett kontor, per telefon eller i nättjänsten. Även hembesök är möjliga.


Försäkringar och tjänster för lant- och skogsbrukskunder

metsa.jpg

Säkerhets- och skyddskartläggningar på lantbruk, försäkringar för egendom och verksamhet, personförsäkringar, skogsförsäkringar samt bank- och placeringstjänster.Banktjänster för privatkunder

kortit.jpg

LokalTapiola erbjuder privatkunder konto, betalkort och lånetjänster samt depositionsprodukter. Nättjänsten är användarvänlig och rekommenderas av kunderna.

Försäkringar och tjänster för företagare, företag och sammanslutningarfutis.jpg


Vi erbjuder företagen tjänster i anknytning till hantering av och försäkring för egendoms- och verksamhetsrisker samt personalrisker. Vi erbjuder även finansierings-, placerings- och banktjänster.Spar- och placeringstjänster för privatkunder

perhe.jpg

Lösningar för försäkrings- och pensionssparande, placeringsfonder, placeringsprodukter med kapitalskydd, kapitalförvaltningstjänster, privatbanktjänster och värdepappersförmedling.