Hemsida / Produkter och tjänster / Utveckling av produkter och tjänster

Utveckling av produkter och tjänster

LokalTapiola erbjuder sina ägarkunder skade-, liv- och pensionsförsäkringar samt bank-, spar- och placeringstjänster. LokalTapiolas banktjänster är nu tillgängliga för fler finländare.

LokalTapiola erbjuder även företag av alla storlek försäkringar för egendom och verksamhet och arbetspensionsförsäkringar samt lösningar för riskhantering, personskydd, personalens välbefinnande i arbetet och belönande.

I slutet av år 2012 började man kartlägga- LokalTapiolas hälso- och välfärdstjänster. Målsättningen är att bygga upp en omfattande strategi för hälso- och välfärdstjänster.

Den första gemensamma produkten är Bonusskydd

LokalTapiola introducerade i slutet av juni 2012 en ny gemensam kundförmån, Bonusskydd i trafikförsäkringar. Det skyddar mot bonusförluster om man har kört minst tre år utan skador.  Skyddet inkluderades i Tapiolas och Lokalförsäkrings trafikförsäkringar för personkunder som har haft full bonus på 70 procent i minst tre år. Bonusskyddet inkluderades även i Lokalförsäkrings omfattande kaskoförsäkring. 

LokalTapiola utökade 1.1.2013 hem-, lantbruks- och fastighetsförsäkringarna med ett skydd för översvämningsskador. I början av år 2013 introducerade LokalTapiola gemensamma trafik- och kaskoförsäkringar samt en gemensam båtförsäkring.

Utbudet av banktjänster ökades

Banktjänsterna omfattar konton, kort och nättjänster samt låne- och finansieringstjänster. LokalTapiolas placeringsutbud omfattar depositioner, placeringsfonder, investeringar med kapitalskydd, lösningar för försäkringssparande, värdepappersförmedling samt kapitalförvaltningstjänster och privatbanktjänster. 

Tapiola Banks utbud av banktjänster utvidgades eftersom de grundläggande banktjänsterna nu finns tillgängliga på Lokal-Tapiolas alla cirka 300 verksamhetsställen. 

Under året lanserade Tapiola Bank placeringsdepositioner och indexlån som är kapitalskyddade och därmed bra placeringsobjekt under osäkra marknadssituationer. Kapitalförvaltningstjänsten Förmögen och Private Banking ökade i popularitet.

Tapiola var bland de första aktörerna som införde en geografisk begränsning som hindrar missbruk av MasterCard kort. Kunderna kan i nättjänsten välja i vilka länder man kan betala med kortet. Korten har även tjänsten SecureCode som förbättrar säkerheten vid köp på Internet.

För lantbrukskunderna lanserades ett nytt konto som planerats utgående från lantbruksföretagarnas behov. Lantbruks- och företagsfinansiering erbjuds fortsättningsvis vid behov för LokalTapiolas nuvarande kunder. 

Lösningar för långtidssparande

LokalTapiola erbjuder kunderna omfattande personförsäkrings- och sparprodukthelheter i enlighet med kundernas behov. År 2012 kompletterades alternativen för framtida beredskap och placeringar med placeringskorgarna Tapiola Kapitalförvaltning Finland Plus och Lokalitet.

Ändringen av sparlivförsäkringen Omavara ränteförsäkring med garanterad ränta gjorde produkten ännu mer kundvänlig för kunder som uppskattar säkerhet.

En livförsäkring är bland det viktigaste skyddet särskilt för unga familjer. Förra året fick ägarkunderna som kundförmån en livförsäkring för de två första åren till priset av ett år. Till följd av det stora intresset fortsätter förmånskampanjen fram till juni 2013.

Nättjänsten för privatkunder förnyades

Nättjänsten för privatkunder förnyades under våren 2012. Kunderna kan vid inloggning i nättjänsten se alla sina bank- och försäkringstjänster. Även den elektroniska ersättningstjänsten utvidgades. Ersättning kan sökas elektroniskt när kostnaderna har orsakats av sjukdom eller olycksfall eller av sjukdom som börjat eller olycksfall som inträffat under resa. Ersättningen kan i bästa fall fås redan samma dag.

Nya elektroniska verktyg för företag inom ledarskap i arbetshälsa 

LokalTapiola erbjuder företagen omfattande tjänster för hantering av försäkrings- och personalrisker och gruppen är marknadsledare inom försäkrandet av småföretag. Via internationella samarbetspartner försäkrar LokalTapiola företag som verkar utomlands. 

Nättjänsten för företag är ett avgiftsfritt verktyg som även innehåller verktyg för utveckling av arbetshälsa och arbetarskydd. I början av år 2013 fick nättjänsten nya webbutbildningar i ledarskap inom arbetshälsa och arbetarskydd.

 

Över 3 000 kunder påverkar aktivt LokalTapiolas verksamhet.

 

Dessa produkter noterades:

1

BONUSSKYDD FÖR TRAFIK- OCH KASKOFÖRSÄKRINGAR

Ett unikt bilförsäkringsskydd som skyddar din bonus vid skadefall.

2

ELEKTRONISK ERSÄTTNINGSTJÄNST

I en kundundersökning rekommenderade över 98 % av användarna den elektroniska ersättningstjänsten för sina bekanta.

3

TRYGGA BETALKORT

Möjligheten att välja egen kod och geografisk begränsning ökar säkerheten och komforten för Tapiola Banks kort. 

4

DJURFÖRSÄKRINGAR

LokalTapiola är en av landets främsta försäkrare av sällskapsdjur och husdjur. Gruppen har försäkrat ca 100 000 hundar och katter samt ca 24 000 hästar.
           
5

FÖRSÄKRARE AV SMÅFÖRETAG

LokalTapiola är Finlands ledande försäkrare av småföretag. I en enkät meddelade 30 % av företagen att de har LokalTapiola som huvudsakligt försäkringsbolag.