Hemsida / LokalTapiola / Vision, verksamhetsidé och värden

Vision, verksamhetsidé och värden

LokalTapiolas vision är att vara Finlands ledande samarbetspartner inom säkerhet, välbefinnande och ekonomi och finnas nära kunderna.

Verksamhetsidén är att trygga livet och framgång för kunderna. LokalTapiola är en pålitlig rådgivare som tar hand om kundernas viktigaste ärenden professionellt och med genuint intresse. LokalTapiola finns nära livet ut. 


LokalTapiolas vision och värden

missio_ja_arvot_swe.jpg