Hemsida / LokalTapiola / LokalTapiola i korthet

LokalTapiola i korthet

LokalTapiola-gruppen är en ömsesidig av kunderna ägd finansgrupp som erbjuder heltäckande tjänster för privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och banktjänster. Gruppen är även expert på riskhantering i företag och personalens välbefinnande i arbetet. Vinsten i den ömsesidiga bolagsgruppen används till att utveckla tjänsterna och kundförmånerna.

LokalTapiola startade officiellt sin verksamhet 1.1.2013. Den största förändringen skedde inom skadeförsäkring då skadeförsäkringsbolagen Lokalförsäkring och Tapiola sammanslogs till LokalTapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag (LokalTapiola Skadeförsäkring).

LokalTapiolas nätverk av regionbolag består av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag samt affärsverksamheten i huvudstadsregionen som fungerar som ett regionbolag och som är en del av LokalTapiola Skadeförsäkring. Regionbolagen erbjuder kunderna helhetstjänster inom försäkring, bank samt sparande och placering. Målet är att skapa en verksamhetsmodell som erbjuder privat-, företagar-, företags- och samfundskunder en konkurrenskraftig och lokal servicehelhet.

Förutom LokalTapiola Skadeförsäkring och regionbolagen består bolagsgruppen av de rikstäckande LokalTapiola Livbolag, Tapiola Bank, Tapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning. LokalTapiola Pensionsbolag är bolagsgruppens samarbetspartner i arbetspensioner. LokalTapiola har över 4 000 anställda, av vilka cirka hälften arbetar i lokalbolagen. Gruppen har nästan 1,5 miljoner ägarkunder.

Till kundernas nytta

LokalTapiolas verksamhetsmodell, som kombinerar närhet till kunderna och produktledarskap, ger ett ännu starkare betjäningskoncept. De solida självständiga regionbolagen erbjuder ett omfattande tjänsteurval inom finansbranschen, lättbegripliga produkter samt modern skötsel av ärenden i alla betjäningskanaler som ägarkunderna önskar sig: på kontor, i nättjänsten eller per telefon.

Personkunderna får alla finanstjänster från en aktör. Förutom skade- och livprodukter erbjuds kunderna banktjänster samt spar- och placeringstjänster. Det handlar inte enbart om pengar utan det lönar sig att betrakta ekonomin som en helhet.

LokalTapiola är en mångsidig samarbetspartner för företag av alla storlekar och erbjuder alla tjänster under ett och samma tak. Försäkringsskyddet samt riskhanteringen och ekonomilösningarna stöder varandra. Det är viktigt för LokalTapiola att kunderna i lugn och ro kan koncentrera sig på affärsverksamheten.

Ägarkunderna har bra möjligheter att påverka i de ömsesidiga regionbolagen. Försäkringstagarna har rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. Det är även lättare att ge direkt respons till det egna regionbolaget än till ett stort bolag.

Tapiola och Lokalförsäkring har klarat sig mycket bra skilt för sig. LokalTapiola fusionen innebär ännu bättre möjligheter att svara på kundernas förväntningar.