Hemsida / LokalTapiola / Fusionskeden

Fusionsskeden

Lokalförsäkrings och Tapiolas rötter finns långt tillbaka i historien, på 1700- och 1800-talen. Historien fick en ny vändning år 2012 när Lokalförsäkring och Tapiola meddelade om sin fusion.

Lokalförsäkring och Tapiola har förhandlat om fusion flera gånger under de senaste decennierna. Även Tapiolas föregångare Aura förhandlade om fusion. 

2011

Nya diskussioner om en fusion av bolagen inleddes under våren 2011 på Tapiolas initiativ. En avsiktsförklaring om fusion undertecknades 23.12.2011.

7.2.2012

Bolagens förvaltningsråd undertecknade avtalet om bolagsbildning mellan Lokalförsäkring och Tapiola. Samma dag publicerades nyheten och bolagens kunder, personal och media informerades om fusionen.

Bolagsstämmorna godkände fusionen i maj

Grundandet av gruppen LokalTapiola godkändes före slutet av maj i en serie av förenings- och bolagsstämmor där Lokalförsäkrings och Tapiolas ägarkunder fattade besluten. 

2012

Uppbyggandet av LokalTapiolas gemensamma organisation började i juni. Lokalförsäkrings och Tapiolas personal flyttade till gemensamma lokaliteter i Esbo och bolagen runt om i Finland började sammanslå sina funktioner. Även om bolagen ännu juridiskt verkade som separata bolag började man redan arbeta tillsammans. 

2013

LokalTapiola startade officiellt sin verksamhet 1.1.2013. Erkki Moisanders tid som chefdirektör började 1.1.2013. Under 2013 framskrider fusionen i regionbolagen. Utvecklingen av regionbolagen fortsätter genom att skadeförsäkringsbestånden överlåts till regionbolagen. Fusionen är färdig år 2014.

 

Nytt utseende och marknadsföringsnamn togs i bruk i juni 2012

 

Uppkomsten av nya LokalTapiola började synas redan fyra månader efter att fusionen offentliggjordes. Den nya finansgruppen som uppstod vid fusionen fick namnet LokalTapiola vilket var det överlägset populäraste namnet i namntävlingen som på våren arrangerades för kunderna och personalen. Över 18 000 namnförslag lämnades in och över 5 000 föreslog namnet LokalTapiola.

I juni publicerades också LokalTapiolas logo som har designats av den grafiska designern Ilmo Valtonen. Det nya marknadsföringsnamnet togs i bruk redan i juni. Den nya logon togs genast i bruk bland annat på kontoren.