Hemsida / LokalTapiola / Framgång

Framgång

LokalTapiola hade stor framgång i objektiva bedömningar av tjänster, rykte och ansvar. En självständig och långsiktig placeringsverksamhet visade sina styrkor i den instabila placeringsomgivningen.

LokalTapiola-gruppen var för första gången med i en Epsi rating-undersökning som mäter kundnöjdhet och hade stor framgång inom alla delområden. LokalTapiola var näst bäst vad gäller privatkunders nöjdhet och likaså vad gäller image, kundernas förväntningar samt kundlojalitet. I fråga om produkt- och betjäningskvalitet fick LokalTapiola ett utmärkt resultat med drygt 80 poäng som är bra eller ytterst bra enligt en skala från 0 till 100.

A.M. Best Co från USA som specialiserat sig på rating av försäkringsbolag gav LokalTapiola Skadeförsäkring ratingen A (Excellent). Ratingen för bolaget har varit A allt sedan betygsättningen av bolaget började år 2006.

Tapiolagruppen deltog i TNS Gallups undersökning av företagens rykte och ansvar i finansbranschen år 2012 och valdes till den mest ansvarsfulla aktören i finansbranschen. Utgående från rykte var bolagsgruppen klart bättre än genomsnittet för branschen.

Kunderna nöjda med tjänsterna och betjäningen

Bankkundernas nöjdhet vad gäller den egna bankens tjänster och Internetbanken hölls på en utmärkt nivå. I en enkät som gjordes i Internetbanken gav kunderna banken vitsordet 4,16 av 5, precis som under de föregående två åren. Över 90 procent av respondenterna gav Tapiola Bank totalvitsordet bra eller mycket bra.

I LokalTapiolas kundenkät svarade rentav 93 procent av de som använde den elektroniska ersättningstjänsten i anknytning till frivillig personförsäkring att deras ersättningsärende behandlades färdigt på en gång. Av de som sökt ersättning med en pappersansökning var motsvarande siffra 67 procent och av de som sökt ersättning per telefon 65 procent.

Den elektroniska ersättningstjänsten har fungerat för sjukkostnadsförsäkringar sedan 2007 och i januari 2012 utvidgades den att omfatta även reseförsäkringar och privata olycksfallsförsäkringar. Nuförtiden kan man söka ersättning på basis av nästan alla frivilliga personförsäkringar i den elektroniska ersättningstjänsten.

Prisbelönt kapitalförvaltning

Tapiola Kapitalförvaltning som ingår i LokalTapiola-gruppen valdes i två separata undersökningar till Finlands bästa kapitalförvaltare för institutionella placerare. Alla ca 20 kapitalförvaltare som är verksamma i Finland tävlade om titeln.

I mars valde fondbetygsättaren Morningstar den av Tapiola Kapitalförvaltning förvaltade fonden Tapiola Världen 50 till Finlands bästa blandfond för andra gången i rad. Avkastningen på fonden Världen 50 i förhållande till risken var avsevärt bättre än hos de konkurrerande fonderna. Till framgången bidrog LokalTapiolas visionära placeringsverksamhet som innebär att besluten alltid grundar sig på LokalTapiolas egen analys, erfarenhet och bedömning.

Laatukeskus prisbelönade LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning med fyra stjärnors Recognised for Excellence för en aktiv och deltagande verksamhetskultur som skapar förutsättningar för en ansvarsfull fastighetskapitalförvaltning.

Pensionsbolagets placeringsverksamhet fick åter erkännande

LokalTapiola Pensionsbolag valdes till Nordens bästa institutionella placerare i fastigheter. Juryn värdesatte särskilt bolagets stabila riskhantering, genomtänkta och djupgående strategi samt goda placeringsavkastning.

I en tävling arrangerad av Investment and Pensions Europe (IPE) valdes LokalTapiola Pensionsbolags placeringsorganisation till Europas bästa placerare i hedgefonder år 2012.

Juryn konstaterade att LokalTapiola Pensionsbolags strategi för placeringar i hedgefonder har fungerat utmärkt. Med placeringarna i hedgefonder har bolaget lyckats sprida marknadsriskerna på ett effektivt sätt. Fokus i verksamheten ligger på placeringsobjekt som uppfyller bolagets strikta valkriterier. Juryn uppskattade även bolagets satsning på operativ riskhantering vid val av placeringsobjekt. Avkastningen på bolagets placeringar i hedgefonder var en av de bästa i jämförelse med andra finska pensionsbolag.

Det var redan det fjärde året i rad som LokalTapiola Pensionsbolag vann IPE-priset. År 2011 och 2010 valdes bolaget till Finlands bästa pensionsplacerare och år 2009 premierades bolaget som den bästa placeringsorganisationen i Europa. 


I en enkät gav över 90 % av kunderna Tapiola Bank totalvitsordet bra eller mycket bra.
kukka.jpg
auto.jpg

93 % av de som använde den elektroniska ersättningstjänsten fick ersättningsärendet färdigbehandlat på en gång. Den elektroniska ersättningstjänsten utvidgades att förutom sjukkostnadsförsäkringar även omfatta reseförsäkringar och privata olycksfallsförsäkringar.

LokalTapiola var 2:a i EPSI Ratings kundnöjdhetsenkät för privatkunder.

tietokone.jpg
Publikationerna för kunderna förnyades. Tidningen Omatalous för privatkunder publiceras nu på Internet. Tidningen är avgiftsfri och finns på adressen omatalous.lahitapiola.fi. Även webbtidning för placerarkunder Sijoitustalous.fi förnyades.

LokalTapiolas sammanlagda marknadsandel inom lantbruksförsäkring är 71 %.
lehma.jpg

Det totala värdet på LokalTapiola Skadeförsäkrings och Livbolags ägarkundsförmåner var 
95,3 miljoner euro.

 

LokalTapiola var framgångsrik under fusionsåret

 

Trots utmaningarna med fusionen lyckades LokalTapiola betjänar ägarkunderna på ett utmärkt sätt inom alla affärsområden.

1

HÖGKLASSIGA ÄGARKUNDSFÖRMÅNER

Det totala värdet på LokalTapiolas ägarkundsförmåner (Skadeförsäkring och Livbolag) hölls på en hög nivå och var sammanlagt 95,3 miljoner euro med beaktande av bl.a. återbäringar, koncentreringsrabatter och serviceförmåner.
           
2

RISKPROCENTEN FÖRBÄTTRADES AVSEVÄRT

Riskprocenten inom skadeförsäkring minskade ordentligt och totalkostnadsprocenten som mäter bolagets lönsamhet var 96,1 procent utan beräkningsräntekostnaden.

3

ANTALET FÖRETAGSKUNDER ÖKADE

Antalet företagskunder i LokalTapiola ökade till 150 000 under år 2012.

4

FRAMGÅNGSRIK KAPITALFÖRVALTNING

Tapiola Kapitalförvaltning valdes till Finlands bästa kapitalförvaltare för institutionella placerare och belönades för den bästa blandfonden. Kapitalet i fonder som bolaget förvaltar ökade med över 44 procent. 

5

ÖKAD FÖRSÄLJNING AV LIVFÖRSÄKRING

Antalet nya kunder ökade både inom risk- och sparlivförsäkring samt inom pensionsförsäkring. Även gruppens nya placeringsprodukter har väckt intresse och lockat nya kunder.

6

PENSIONSBOLAGET LYCKADES I PLACERINGSVERKSAMHETEN

LokalTapiola Pensionsbolag fick flera priser för sin placeringsverksamhet. Placeringsavkastningen enligt gängse värden år 2012 var 9,0 procent.