Hemsida / LokalTapiola / Chefdirektör Moisanders översikt

moisander_swe.jpg

Framgångs­faktorer år 2013

Affärs- och placeringsverksamheten har varit lyckad. Kunderna kommer att få bättre och mer omfattande lokal och personlig betjäning. År 2013 har stor potential.

Förutom att grundandet av LokalTapiola lyckades väl har vi även varit framgångsrika i affärs- och placeringsverksamheten år 2012. Verksamhetsåret inom skadeförsäkring var särskilt lyckat vad gäller riskrörelsen. Livförsäkringsbolagets solvens och affärsverksamhetsvolymer förbättrades. Banken och kapitalförvaltningsbolaget fortsatte växa. Inom fastighetsaffärsverksamheten gav fastighetsportföljerna en bra avkastning samtidigt som kundantalet ökade. Inom företagsaffärsverksamheten klarade vi oss bra i överföringen av försäkringar.

Det här är en bra grund för år 2013. Vi är inte längre utmanare utan en ledande aktör inom skadeförsäkring. Vårt breda nätverk gör att kunderna förväntar sig, och även får, bättre och mer omfattande lokal och personlig betjäning, oberoende av om betjäningen sker på kontor, elektroniskt eller via samarbetspartners. Vårt mål är att vara en föregångare i att utveckla mångsidiga personliga tjänster och produkter samt allt bättre förmåner.

Tydlighet och resultatansvar i fokus

Internt främjar vi tydlighet och en fungerande arbetsfördelning då den invecklade fusionsprocessen fortsätter. Det här innebär en förenklad organisation, tydliga mål samt resultatansvar.

År 2013 är även ett år då strategin ska konkretiseras. Varje person i bolagsgruppen borde veta sin roll i implementeringen av strategin och hur man personligen kan främja strategin. Om vi uppnår våra gemensamma mål har vi lyckats mycket bra. 

Stor potential

Ömsesidigheten gör det möjligt att delta i samhällsutvecklingen via våra ägarkunder. Till exempel välbefinnande och hälsa är ett paneuropeiskt tema till vilket vi kan bidra i rollen av en ömsesidig bolagsgrupp. Vår mission måste ännu preciseras men jag tror att bl.a. detta område kan fungera som grogrund för ömsesidiga bolag.

År 2013 har stor potential för Lokal-Tapiola. Försäljningen av livförsäkringsprodukter och banktjänsterna utvidgas till hela Finland via vårt omfattande regionbolagsnätverk. Intresset för våra placeringstjänster har ökat och vårt största verksamhetsområde, skadeförsäkring, är i ett slagkraftigt skick. Om vi ännu lyckas med de fusionsrelaterade integrationsprojekten lika bra som under år 2012, har vi alla förutsättningar att lyckas.

Stark grund för framtida utveckling

1

För Tapiola och Lokalförsäkring var år 2012 ett lysande år med tanke på resultatet.

2 År 2013 har stor potential för LokalTapiola.
3 Som ledande skadeförsäkringsbolag är vi skyldiga att skapa nya lösningar och fundera på hur branschen ska utvecklas.