Hemsida / LokalTapiola / Chefdirektör Kalpalas översikt

kalpala_swe.jpg

Bra riskhantering är till stor nytta

I Tapiolagruppens strategiperiod på tre år som upphörde år 2012 hade vi förberett oss på att placeringsmarknaderna kommer att vara känsliga för störningar och räntorna låga under en längre tid.

Under strategiperioden säkerställde vi gruppens solvens och förbättrade lönsamheten inom skadeförsäkringsverksamheten, rentav på bekostnad av tillväxt. Inom livförsäkring baserade sig strategin däremot på en lönsam tillväxt, en tillväxt som gynnas av det tjänstebehov som den allt äldre befolkningen för med sig.

Året som gick visar att vi lyckats uppnå en bra nivå vad gäller lönsamheten inom skadeförsäkring även om det hämmade en ökning av premieinkomsten. Däremot ökar premieinkomsten inom livförsäkring på de områden vi valt snabbare än den allmänna ökningen inom branschen. Placeringavkastningen var utmärkt under 2012 vilket är glädjande. En bidragande faktor är centralbankernas åtgärder för att stimulera penningmarknaderna.

Återigen kan man konstatera att bra riskhantering är till stor nytta. Gruppens solvens är överlägset den bästa inom finansbranschen i Finland.

Ansvar och internationalisering särskilda teman i strategin

Ansvar och internationalisering var särskilda teman i vår strategi. Löfte om ansvar till kunderna, personalen, miljön och samhället hjälper oss att i dessa tider av generationsskiften upprätthålla en företagskultur som stöder vår ömsesidiga bolagsgrupps framgång på lång sikt. Ansvarsfull ömsesidighet har dessutom mycket att erbjuda samhället, bl.a. i utmaningar som hänför sig till hållbarhetsunderskottet.

Likaså har målet med internationalisering varit att understöda gruppens utveckling på lång sikt. Genom en aktiv internationell intressebevakning har vi varit med och främjat den ömsesidiga bolagsformens verksamhetsförutsättningar särskilt inom EU. Genom att aktivt utveckla de internationella tjänsterna har vi skapat beredskap för att uppfylla kundernas globala behov vad gäller tjänster.

Den nya bolagsgruppen står på en stabil grund

Att starta den nya LokalTapiola-gruppen har varit en enorm kraftansträngning för hela personalen. Det har varit förstummande att märka hur ansvarsfullt och professionellt mina kolleger förhållit sig till de utmaningar fusionsprocessen fört med sig. Likaså har förvaltningsrådens och särskilt samarbetsutskottets stöd för att projektet ska lyckas och kunna genomföras i enlighet med det grundläggande fördraget varit oersättligt.

Jag är tacksam för mina 30 år i Tapiolagruppen och 25 år i ledningen för gruppen. Det har varit mycket givande att få arbeta och utvecklas tillsammans med alla anställda. Det har varit fint att få uppleva hur ansvaret för affärsverksamheten efter en inledande kris axlats av allt flera personer och med vilket engagemang och med vilken professionalism alla gjort sitt arbete.

Efter en generationsväxling har gruppen nu en helt ny högsta ledning. Ledningen som nu sammansvetsas med god fart består av kompetenta och energiska personer. Det har varit givande att så här på slutrakan få bekanta sig närmare med Lokalförsäkrings personal och ledning. Vår gemensamma värdegrund är ett utmärkt fundament för vår nya bolagsgrupp. Jag önskar alla anställda och LokalTapiolas första chefdirektör Erkki Moisander lycka, krafter och framgång i arbetet att utveckla nya LokalTapiola.

 

"Placeringavkastningen var utmärkt under 2012 vilket är glädjande."