Hemsida / LokalTapiola

peejiit.jpg

Förändringar, fart och tålamod

Asmo Kalpala och Erkki Moisander ser år 2012 som förändringens år både ekonomiskt och branschmässigt. När LokalTapiola grundades betonade båda två betydelsen av tålamod. Att svetsa samman företagskulturer tar sin tid, även om fusionen och planerna har framskridit med fart. Förväntningarna för år 2013 är positiva.

Den stora ändringen under år 2012 har enligt Asmo Kalpala skett i tänkandet. ”Man förhåller sig kritiskt till skuldsättningen och disciplinen i ekonomin har ökat rejält. Hela finansmarknaden ses mångsidigt.”

”Försäkringsbranschen vaknade till liv år 2012, då LokalTapiola uppstod i februari. Ett par veckor därefter fusionerades Aktia skadeförsäkring och Folksam, på sommaren meddelade Tryg om sitt tillbakadragande och i slutet av året meddelade Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola om sina fusionsplaner”, fortsätter Erkki Moisander. ”För vår bransch har det varit ett mycket exceptionellt och intressant år med många förändringar.”

LokalTapiola byggdes med otrolig hastighet

Moisander är nöjd med att fusionsplanerna har framskridit med fart. ”Myndigheterna har verkligen storartat stött processen och fattat snabba flexibla beslut. Allt som allt har vi hållit tidtabellen.”

”Farten har varit förstummande. Också avtalen om bolagsbildning sattes ihop under fjolåret. Detta har varit en verklig bedrift av hela laget med Erkki i spetsen. Arbetsmoralen och yrkeskunskapen är på hög nivå”, tillägger Kalpala.

Moisander betonar betydelsen av tålamod. ”Det gäller att ha tålamod och förstå vilket skede som är på gång. Vi har haft tiotals arbetsgrupper som har bestått av hundratals personer. Detta ömsesidiga umgänge har varit absolut nödvändigt, vi har lärt oss att känna och förstå varandra. Jag är nöjd med att vi redan efter några månader satt i samma båt och tittade mot en gemensam framtid”, säger Moisander.

Kalpala påminner att verksamhetsmodellerna ska hittas tillsammans, olikheterna ska användas som resurser och att vi kan lära av varandra. ”Man måste fästa uppmärksamhet vid erfarenheter som man fått då man lyckats. Det är en energigivande process. Eftersom vi har hårt arbete framför oss, så måste människorna känna att de lyckas. Det skapar samarbetsanda”, poängterar Kalpala. 

En god grund för ett år med positiva utsikter

”För Lokalförsäkring och Tapiola var år 2012 ett lysande år med tanke på resultatet. Detta ger en mycket god grund inför år 2013. I konkurrenssituationer är vi nu en intressant partner. Våra konkurrenter är säkert lite osäkra över vad vi håller på med. Vi håller på att få upp farten, så år 2013 är ett år med positiva utsikter”, uppskattar Moisander.

Kalpala påminner om att det är viktigt att få organisationen och verksamhetsmodellen färdiga. ”Det finns mycket att göra och utveckla. Marknaden behöver det, men våra konkurrenter är också vakna. Vid sidan av två bankgrupper måste vi få en tredje stark finansgrupp med fokus på försäkringar. Olikheterna och kunnandet flätas samman och då uppkommer nya lösningar som ger våra kunder mervärde.”

”Vi har även sett längre in i framtiden. Vi är marknadsledare med skyldighet att skapa nya lösningar och fundera på hur branschen ska utvecklas”, fortsätter Moisander.

Regionbolagsstrukturen förutsätter konkret ansvarstagande

Erkki Moisander påminner om att LokalTapiola som är en ömsesidig bolagsgrupp och ägs av sina kunder är skyldig att tala om ansvarstagande. ”I den nya strukturen och speciellt i regionbolagen måste vi kunna konkretisera vad ansvarstagande betyder. I samhället och i ansvarstagande går huvudströmmen i samma riktning och vi har helt klart varit föregångare.

”Jag har velat poängtera ansvarstagande även för vår egen skull”, fortsätter Kalpala. ”Via ansvarstagande tvingar vi oss själva att tänka mångsidigt och mera omfattande än då vi bara tänker på våra egna göromål. Då förstår vi i tidigt skede mervärdet, dvs. vilken inverkan vår verksamhet har på kunderna och samhället. Ömsesidigheten har här en enorm potential.” 

Drömmar och lärdom

 

PJ_harrastekuvat.jpg

Namn: Erkki Moisander
Smeknamn: Eki
Född: 1953
Hobbyn: En av Erkki Moisanders stora hobbyn är fiske och då särskilt flugfiske men har en upptagen man tid med hobbyn? ”Det finns i alla fall tid för drömmar. Människan måste ha drömmar. En fiskare har stora drömmar. Han kan svinga spöet en vecka och alltid drömma om att det nappar på nästa kast. Om det inte nappar nu, så kanske nästa gång. Genom att drömma kan jag planera framtiden”, säger Erkki.

Namn: Asmo Kalpala
Smeknamn: Aski
Född: 1950
Hobbyn: Asmo Kalpala älskar fart och har bl.a. gjort motorcykelresor runtom i världen tillsammans med sina kompisar. ”På motorcykeln lär man sig att alla är olika, alla har sin egen körrytm och egna preferenser. Visst kan det bli lite käbbel om förhållandena är lätta och det finns en möjlighet att käbblas, men ju svårare och mer utmanande förhållandena är, desto bättre fungerar vi tillsammans trots våra olikheter”, konstaterar Asmo i sin biografi, "Jos on valta, on myös vastuu" (Helinä Hirvikorpi, WSOY 2012).