Hemsida / Lokal närvaro / Regionbolagen / Nyland

LokalTapiola Nyland


LokalTapiola Nyland är ett ömsesidigt lokalt skadeförsäkringsbolag.
LokalTapiola Nyland betjänar kunder i Borgå, Kervo, Klövskog, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Träskända.

Betjäningsställen erbjuder försäkrings-, bank- och placeringstjänster till personkunder, lantbruk, företagare samt små och medelstora företag.

LokalTapiola Nyland har 83 000 kunder. Personalantalet är 91 inklusive företagardrivna franchisingkontor.

Lokalbolaget ägs av sina kunder. Kunderna har verkliga och fungerande möjligheter att påverka och delta i lokalbolagets bolagsstämma.


LokalTapiola erbjuder sina kunder:

  • Berömliga och användarvänliga nättjänster.
  • Mest rekommenderade banktjänster (inga serviceavgifter).
  • Bästa ersättningstjänster inom skadeförsäkring.
  • Skickliga placerare – utmärkta fonder och erfarna proffs.

 

nyland_pieni.jpg

 

Kontaktuppgifter

www.lahitapiola.fi/uusimaa-nyland

Hemort:

Borgå 
Biskopsgatan 30
06100 Borgå

 

Övriga kontor:

Borgå
Kervo
Klövskog
Kyrkslätt
Lappträsk
Liljendal
Lovisa
Mäntsälä
Nurmijärvi
Sibbo
Träskända
Tusby