Hemsida / Lokal närvaro / Regionbolagen / Huvudstadsregionen

LokalTapiola Huvudstadsregionen


LokalTapiola Huvudstadsregionen omfattar Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla. Av befolkningen i huvudstadsregionen är nästan var femte kund i LokalTapiola. LokalTapiola Huvudstadsregionen är ett finansbolag som erbjuder kompletta försäkrings-, bank- och placeringstjänster.

I huvudstadsregionen betjänas kunderna av 176 försäkrings- och finansproffs. Kunderna har tillgång till utmärkta nät- och telefontjänster. Kunderna får dessutom personlig betjäning på kontoren, även utanför kontorstid. Vid behov kan vi träffas hemma hos dig eller varför inte på arbetsplatsen.

Som en ömsesidig bolagsgrupp delar LokalTapiola ut en del av vinsten till ägarkunderna i form av återbäringar eller andra förmåner och använder en del av vinsten till att utveckla tjänsterna.


LokalTapiola erbjuder sina kunder:

  • Tjänster och betjäning nära och lokalt.
  • Utmärkta och användarvänliga nättjänster.
  • Banktjänster som de flesta rekommenderar (inga serviceavgifter). 
  • De bästa ersättningstjänsterna inom skadeförsäkring.
  • Skickliga placerare – bästa fonderna och kunnigaste proffsen.

pkseutu_swe_pieni.jpg

 

Kontaktuppgifter

www.lahitapiola.fi/paakaupunkiseutu

Hemort:

Helsingfors
Södra Järnvägsgatan 10 A
00100 Helsingfors

Övriga kontor:

Esbo:
Alberga
Hagalund

Helsingfors: 
Arabia
Centrum
Gamlas
Hertonäs
Kånala
Malm
Östra centrum

Vanda: 
Dickursby
Jumbo
Myrbacka