Hemsida / Lokal närvaro / Regionbolagen

 

Regionbolagen

kartta_swe.jpg

1 Lappi 

LähiTapiola Lappi är geografiskt det största lokalbolaget. Regionbolaget är den ledande skadeförsäkraren i sin region. Kunderna betjänas av 84 energiska sakkunniga inom branschen.  

2 Kainuu-Koillismaa

Området Kainuu-Koillismaa omfattar Kajanaland och Nordöstra Finland. Området är stort men LokalTapiola kan ända betjäna lokalt eftersom det finns kontor i nästan alla kommuner. 

3 Pohjoinen

Är ett av de största regionbolagen mätt i affärsverksamhetsvolym. Verksamhetsområdet omfattar hälften av Mellersta Österbotten och största delen av Norra Österbotten. Antalet kunder är 155 000.  

4 Österbotten linkkiympyra.jpg

Österbotten finns längs den tvåspråkiga österbottniska kustremsan. Verksamhetsområdet är smalt men 300 kilometer långt. Österbotten är en stark marknadsledare i alla delar av området.   

5 Etelä-Pohjanmaa

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa är marknadsledare med sin marknadsandel på 45 procent. Lantbruks- och företagarkunder har till följd av områdets beskaffenhet en viktig roll vid sidan av privathushållen.   

6 Keski-Suomi

Lokal förankring och lönsam affärsverksamhet är hörnstenarna i LähiTapiola Keski-Suomis bästa betjäning inom branschen. Den motiverade personalen garanterar en ypperlig betjäning. 

7 Itä

LähiTapiola Itäs verksamhetsområde omfattar förutom Iisalmi med kringliggande kommuner även Nordöstra Savolax och Norra Karelen. Bland kunderna finns privathushåll, lantbruk och företag. Alla dessa kundgrupper har en viktig roll. 

8 Savo

Ett regionbolag som erbjuder kunderna ekonomisk säkerhet och välbefinnande genom den bästa lokala betjäningen. Personalen står gärna till tjänst! 

9 Savo-Karjala

Regionbolaget finns i landskapen Insjöfinland, Södra Savolax och Södra Karelen. Marknadsledaren, som verkar på ett område som är känt för sin natur och sitt landskap, har över 53 500 kunder.  

10 Kaakkois-Suomi 

LähiTapiola Kaakkois-Suomi verkar i Södra Karelen och Södra Kymmenedalen. Bolagets målsättning är att vara den ledande samarbetspartnern inom säkerhet, välfärd och ekonomi och stå nära sina kunder. 

11 Vellamo 

Största delen av regionbolagets kunder bor i Kouvola, Päijät-Häme och Hyvinge samt Riihimäki. Kunderna betjänas på 16 orter. 

12 Pirkanmaa

LähiTapiola Pirkanmaa är det nyaste försäkringsbolaget och den nyaste banken i Birkaland men samtidigt det bolag som har mest erfarenhet. Erfarna och aktiva proffs tar hand om ägarkundernas ärenden. Personligen! 

13 Satakunta 

LähiTapiola Satakunta betjänar på ett verksamhetsområde som har 140 000 invånare. Regionbolaget är marknadsledare med en marknadsandel på 34 procent.

14 Lännen

LähiTapiola Lännen verkar i 13 kommuner i Södra och Mellersta Satakunda samt i Egentliga Finland och är en ledande och solvent försäkrare. Marknadsandelen i trafikförsäkring är 48 procent. 

15 Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomi har 12 kontor och betjänar 100 000 kunder i Åboregionen. Marknadsledaren i regionen satsar på branschens bästa kundbetjäning.

16 Loimi-Häme

Regionbolaget verkar i Egentliga Tavastland, Södra Birkaland och i östra delen av Egentliga Finland. Bolaget har ett starkt företags- och lantbrukskundbestånd samt ett växande antal personkunder. 

17 Etelä 

Regionbolaget är marknadsledare i Salo, Marttila, Somero, Vichtis och Lojo. Bolaget satsar speciellt på privathushåll utan att glömma företag och lantbruk. 

18 Sydkusten linkkiympyra.jpg

Det havsnära regionbolaget är verksamt i Västra Nyland, Åboland och på Åland. Det helt tvåspråkiga bolaget är marknadsledaren inom skadeförsäkring på sitt verksamhetsområde.

19 Nyland linkkiympyra.jpg

LokalTapiola Nyland är verksam i kommunerna kring huvudstadsregionen, ända från Lovisa till Ingå. Regionbolaget har ca 83 000 kunder och 15 kontor.

20 Huvudstadsregion linkkiympyra.jpg

Huvudstadsregionen är LokalTapiola-gruppens största område med tanke på kundpotential. Marknadsandelen är dock den minsta och därför satsar man på lönsam tillväxt.