Hemsida / Lokal närvaro

Lokal förankring 


LokalTapiolas styrka finns i dess lokala förankring. Antalet betjäningsställen är cirka 300 i hela Finland. LokalTapiola-gruppens regionbolag erbjuder omfattande och personliga tjänster inom sina regioner.  

LokalTapiolas nätverk av regionbolag består av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag samt av affärsverksamheten i huvudstadsregionen som verkar på samma sätt som ett självständigt regionbolag och är en del av LokalTapiola Skadeförsäkring. Dessa bolag erbjuder kunderna heltäckande tjänster inom försäkring, bank samt sparande och placering.

Tack vare de lokala regionbolagen erbjuds ägarkunderna bank-, försäkrings- och ersättningstjänster så lokalt som möjligt. Den starka och solventa LokalTapiola-gruppen erbjuder sina ägarkunder både ett omfattande kundbetjäningsnätverk och moderna nättjänster.

Den lokala förankringen innebär i LokalTapiola-gruppen att alla beslut som berör kunderna fattas lokalt. Regionbolagen kan betjäna sina kunder på bästa möjliga sätt eftersom de känner till de lokala förhållandena.  

Regionbolagen är en fast del av det lokala näringslivet och vardagen. De sysselsätter lokala sakkunniga, samarbetar med de lokala företagen och använder lokala tjänster. Regionbolagen kommer att ha en betydande ställning inom näringslivet på sitt verksamhetsområde. Deras genomsnittliga premieinkomst uppskattas bli drygt 40 miljoner euro.

Förvaltningsråden, som består av regionbolagets ägarkunder och kan ha upp till 60 medlemmar, fattar de stora linjebesluten och väljer styrelserna som består av högst 12 medlemmar. Styrelsen väljer bolagets verkställande direktör. Styrelsen leder självständigt sitt regionbolag och stöder sin verkställande direktör.

Lokalförsäkringsföreningarna och regionerna utgör grunden för regionbolagen

Regionbolagen har grundats genom att man valde en s.k. lokomotivförening bland de lokalförsäkringsföreningar som var verksamma i regionen i fråga och de övriga lokalförsäkringsföreningarna fusionerades med denna förening. Lokomotivföreningen fattade beslut om att ändra sin bolagsform till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Tapiolas nuvarande regionområden organiserades som en del av regionbolagen.

Regionbolagens uppbyggande fortsätter under år 2013 så att de regionala försäkringsbestånden för frivillig skadeförsäkring överlåts till regionbolagen. Fusionen LokalTapiola innebär betydande överföringar av ekonomiska resurser från huvudstadsregionen till olika områden i Finland i en tid då många koncentrerar sina funktioner. 
paikallisuusswe.jpg