Hemsida / Ekonomisk översikt / Regionbolagen / Sydkusten

sydkusten.jpg

En annorlunda lokal aktör

LokalTapiola Sydkusten är verksam i Västra Nyland, Åboland och Åland. Det helt tvåspråkiga bolaget är marknadsledaren inom skadeförsäkring på sitt verksamhetsområde.

År 2012 har varit ett år av stora förändringar inom försäkringsbranschen. I LokalTapiolas verksamhet på -sydkusten har fusionen i praktiken märkts genom att två starka aktörer gradvis slagits samman. -Finland har fått en ny annorlunda lokalt verksam -försäkrings- och finansgrupp där kunden står i centrum. På sydkusten har man till det nya -regionbolaget valt de bästa delarna ur kundernas synvinkel och kunderna har varit nöjda med slutresultatet. 

De ekonomiska målen uppnåddes 

LokalTapiola Sydkusten-Etelärannikko uppnådde de viktigaste målen under sitt första verksamhetsår. Ökningen av premieinkomsten var en av de bästa i hela bolagsgruppen. Kundnöjdheten och kundlojaliteten var på en bra nivå. Kundantalet ökade en aning trots den hårda konkurrensen. Försäljningsintäkterna översteg årsbudgeterna. Stormskadorna vid årsskiftet 2011–2012 orsakade stora skador för våra kunder och ökade skadekostnaden med över 20 procent. Bolagets totalkostnadsprocent och rörelseresultat var -därför bara knappt positiva.

Vi lyckades hålla den höga marknadsandelen inom skadeförsäkring. Särskilt i Åboland är regionbolagets marknadsandel mycket hög, ställvis rentav över 60 procent. Bolaget satsar även hårt på bank- och spartjänster samt personförsäkring.

År 2013 har regionbolaget som mål att öka premieinkomsten med över 4 procent. Vi strävar efter en avsevärd ökning av antalet helkunder genom att fördjupa kundrelationerna enligt kundernas behov. Vi tänker öka den totala marknadsandelen inom skadeförsäkring genom att förbättra kundlojaliteten, kundnöjdheten och genom att skaffa nya kunder på ett smart sätt. Personalens kompetens och motivation måste fortsättningsvis hållas på en toppnivå.

En lovande framtid

Potential att öka marknadsandelen inom skadeförsäkring finns särskilt i Raseborg, Hangö och delvis på Åland.

Enligt befolkningsprognoser kommer befolkningen på sydkusten att öka i framtiden och befolkningen i regionen är bland de mest förmögna i landet. Framtidsutsikterna är alltså lovande. På sommaren nästintill fördubblas befolkningsmängden i regionen när människorna besöker sina fritidshem och inleder båtsäsongen på Skärgårdshavet. Många av dessa sommargäster- är kunder i LokalTapiola.Regionbolagens nyckeltal *
Premieinkomst från skadeförsäkring, miljoner euro
 12,0
Utbetalda ersättningar, miljoner euro  7,0
Kundantal  20 000
Antal anställda  30