Hemsida / Ekonomisk översikt / Regionbolagen / Österbotten

osterbotten.jpg

 

Helkundstänkande i nyckelposition

LokalTapiola Österbotten finns längs den tvåspråkiga österbottniska kustremsan. Verksamhetsområdet är smalt men 300 kilometer långt. LokalTapiola Österbotten är en stark marknadsledare i alla delar av området.  

För LokalTapiola Österbotten präglades år 2012 av en ökad konkurrens. Karakteristika för området är en stark exportindustri och specialnäringar såsom pälsdjursuppfödning och växthusodling. Ekonomin i vårt verksamhetsområde är relativt stabil, bl.a. tack vare en framgångsrik exportindustri.


Konkurrensen sporrade till ett bra resultat

Premieutvecklingen, skadeprocenten och placeringsverksamheten hölls alla på en hyfsad nivå år 2012 och det verkar alltså som om året blir ett relativt lönsamt år. Konkurrenterna har dock fått oss att arbeta hårt. Vi lyckades hålla vår marknadsandel som är rätt stabil på landsbygden. Den största tillväxtpotentialen för LokalTapiola Österbotten finns i Vasa och Karleby.

Utvecklandet av den nya organisationen och nyrekryteringar gjorde år 2012 till ett annorlunda år. Det har ibland varit en utmaning att hålla personalen uppdaterad om fusionsprocessen. Det faktum att personalen stannat i LokalTapiola Österbotten är dock ett bevis på att kommunikationen varit lyckad. 

Stabil ökning av kundantal och premieinkomst

Under 2013 strävar vi efter att slutföra integrationen på ett lyckat sätt samt skapa en ny företagskultur. I den nya konkurrenssituationen kommer en förbättring av kundlojaliteten att spela en nyckelroll. Vi tror att invånarna på vårt verksamhetsområde i slutet av år 2013 känner till LokalTapiola Österbotten som en marknadsledare inom försäkring och bank samt som en stark kraft i samhället. Vi strävar efter en bra lönsamhet i ett utmanande konkurrensläge.

Vårt mål är en stabil ökning av kundantalet och premieinkomsten. Vi strävar efter att öka premieinkomsten inom privatkunder med 2–5 procent samt med 10 procent inom bank- och företagskunder. Vad gäller produkterna så finns den största tillväxtpotentialen inom företagsförsäkring, bankprodukter och personförsäkring.

I framtiden är helkundstänkande nyckeln till framgång i LokalTapiola Österbotten. Det är även viktigt att alla anammar den gemensamma företagskulturen samt att vi vill erbjuda de bästa tjänsterna i enlighet med strategin.  


Regionbolagens nyckeltal *
Premieinkomst från skadeförsäkring, miljoner euro 28,0
Utbetalda ersättningar, miljoner euro 16,0
Kundantal
60 000
Antal anställda 115