Hemsida / Ekonomisk översikt / Regionbolagen / Nyland

nyland.jpg

 

LokalTapiola är nära och lokal

LokalTapiola Nyland är verksam i kommunerna kring huvudstadsregionen, ända från Lovisa till Mäntsälä och Ingå. Bolaget har ca 83 000 kunder och 15 kontor.


Fusionerna och sammanslagningen medförde många förändringar i LokalTapiola- Nylands verksamhetsmiljö år 2012. -Regionbolaget påverkades naturligtvis mest av integrationen av Lokalförsäkring och Tapiola. 


Regionens egna experter och beslutsfattare

Fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola är stor satsning på lokal närvaro. Bolagets administration består av människor och kunder i regionen. Beslut som gäller bolaget fattas lokalt och inte centralt. Bolaget betalar skatt i sin egen region och är även en stor lokal arbetsgivare. Vi vill satsa på lokalt beslutsfattande bl.a. vad gäller prissättning och ersättningar samt lån.

Vi har en specialiserad personal vilket innebär att vi kan betjäna alla typer av kundgrupper. Den lokala närvaron består av flera olika aspekter. Till exempel vid reparation av skador strävar vi efter att anlita lokala aktörer, såsom lokala bilverkstäder och byggfirmor. På detta sätt stöder vi det lokala samhället och våra kunders verksamhet.  

Tillväxt som mål

Integrationen av Lokalförsäkring och Tapiola gick enligt planerna på vårt verksamhetsområde. Sammanslagningen av funktioner och kontor till följd av fusionen samt startandet av den operativa organisationen har gått planenligt.

Förändringarna påverkade inte resultatet negativt utan resultatet var bra och tillväxten stabil. Särskilt bra lyckades vi i försäljningen av försäkringar för företag.

År 2013 strävar LokalTapiola Nyland efter att öka premieinkomsten med 5 procent. Totalkostnadsprocenten förväntas vara 92–95 procent. Det totala antalet kunder förväntas öka med 4 000. Målet är att antalet helkunder ökar med 15 procent.

Alla kundgrupper är viktiga för oss men vi kommer särskilt att satsa på företagskunder.Regionbolagens nyckeltal *
Premieinkomst från skadeförsäkring, miljoner euro  36,0
Utbetalda ersättningar, miljoner euro  24,0
Kundantal  83 000
Antal anställda  91