Hemsida / Ekonomisk översikt / Regionbolagen / Huvudstadsregion

pkseutu_swe.jpg

 

Konkurrensen håller oss alerta

Huvudstadsregionen är LokalTapiola-gruppens största område mätt i potentiella kunder. Marknadsandelen är dock den minsta och därför satsar man på lönsam tillväxt.  

För LokalTapiola Huvudstadsregionen var verksamhetsmiljön 2012 mycket utmanande. Den svaga ekonomiska tillväxten har märkts även i huvudstadsregionen. Placeringsomgivningen är mycket osäker och därför har vi fäst särskild uppmärksamhet vid lönsamhet och tillväxt.  

Konkurrens om kunder och kompetent arbetskraft är typiskt för vår region. Våra kunder uppskattar en smidig och fungerande betjäning. En sådan betjäning är möjlig tack vare våra mångsidiga och kundorienterade tjänster.

Kundantalet ökar

Försäljningen har utvecklats positivt. Vår genomsnittliga marknadsandel inom skadeförsäkring är 18,5 procent. Marknadsställningen har förbättrats och då särskilt vad gäller småföretag. 

Med tanke på den hårda konkurrensen kan vi vara måttligt nöjda med resultatet år 2012. Trots kundomsättningen har vi lyckats öka antalet kunder. Särskilt bank- och placeringsverksamheten har lyckats bra som helhet. Det finns klart och tydligt ett behov av LokalTapiolas mångsidiga kapitalförvaltningstjänster i regionen.

Vi har satsat mer på kundevenemang och responsen har varit positiv. Personalen har varit aktiv och serviceinriktad. De största evenemangen under året var evenemanget för de bästa privatkunderna i regionen i oktober samt avslutningen av turnén Rapport över ekonomin i Finlandiahuset i november.

Stor kundpotential

År 2013 strävar vi efter att öka värdet på kundbeståndet och öka kundlojaliteten genom att komplettera kundernas skydd ytterligare. Målet är att öka marknadsandelen inom skadeförsäkring.

Antalet kontor och anställda ökades måttligt enligt kundernas behov och betjäningsmodellerna. Kundantalet och koncentrationsgraden ökar. LokalTapiola Huvudstadsregionen har potential att växa i alla kundgrupper och efterfrågan är särskilt stor inom banktjänster.

Som ett område där människor arbetar är huvudstadsregionen större än regionbolagsgränserna. Enligt statistikcentralen ökar skillnaden mellan bostadsprisutvecklingen i huvudstadsregionen och resten av Finland fortsättningsvis vilket medför ytterligare utmaningar. Lånen är större och därmed är kunderna även mer skuldsatta. Många hushåll består endast av en person, särskilt i Helsingfors. 


Regionbolagens nyckeltal *
Premieinkomst från skadeförsäkring, miljoner euro  105,9
Utbetalda ersättningar, miljoner euro  71,1
Kundantal  205 000
Antal anställda 176