Hemsida / Ekonomisk översikt / Regionbolagen

 

Bolag av olika storlek på olika marknader

LokalTapiola-gruppen består av regionbolag av olika storlek. Regionbolagens premieinkomst var som störst över 100 miljoner euro och som minst 12 miljoner euro. Givetvis är det även stora skillnader på det totala ersättningsbeloppet som regionbolagen betalat till skadedrabbade kunder: som störst var totalbeloppet över 70 miljoner euro och som minst 7 miljoner euro.

Regionbolagen är verksamma på mycket olika marknader som är av olika storlek och marknadsandelen samt tillväxtpotentialen kan variera mycket bolagen emellan. På traditionella landsbygdsområden är marknadsandelen mycket hög men i växande städer finns det flera potentiella unga kunder.

Lokal arbetsgivare

I LokalTapiola-gruppen arbetar totalt över 4 000 personer. Regionbolagens personal inkluderar anställda, franchisingföretagare och försäkringsförmedlare inom regionen.

Regionbolagen är även mycket olika vad gäller antalet anställda. De största regionbolagen med över 200 anställda hålls knappt inom ramarna för små- och medelstora företag medan de minsta regionbolagen med en personal på 30 personer kan vara betydelsefulla lokala arbetsgivare. Förutom regionbolagens egna försäkringsproffs sysselsätter bolagen indirekt personer i många olika branscher, allt från reparationsverkstäder till renoveringsfirmor. Därmed erbjuder regionbolagen indirekt arbete till proffs i många olika branscher.

Verkställande direktörernas översikter innehåller information om målen

I verkställande direktörernas översikter som finns i LokalTapiolas årsrapport på Internet berättar regionbolagens verkställande direktörer om utsikterna och målen i den egna regionen.

Regionbolagens nyckeltal presenteras som pro forma. Med detta avses ett inofficiellt bokslut som beskriver hur det officiella bokslutet skulle ha sett ut om Lokalförsäkring och Tapiola hade fungerat tillsammans som LokalTapiola under hela räkenskapsperioden.

 

Regionbolagens nyckeltal *

Premier-
inkomst från
skadeförsäkring,
miljoner euro

  Utbetalda
 ersättningar,
miljoner euro 

         Kundantal 

 Antal anställda

 Lappi 32,5 22,2 59 000 84
 Kainuu-Koillismaa 26,8 13,0 43 000 70
 Pohjoinen  80,0 50,0 155 000 219
 Österbotten  28,0 16,0 60 000 115
Etelä-Pohjanmaa  57,5 32,0 100 400 145
 Keski-Suomi  44,0 25,0 78 000 131
 Itä  62,0 35,0 85 000 124
 Savo  38,3 21,4 71 200 96
 Savo-Karjala  30,0 17,4 53 579 85
 Kaakkois-Suomi  38,5 21,5 67 500 83
 Vellamo  42,0 25,0 116 000 165
 Pirkanmaa  55,0 34,0 109 000 142
 Loimi-Häme  26,0 18,0 65 000 105
 Satakunta  27,7 21,0 51 000 75
 Lännen  41,0 30,0 66 000 95
 Etelä  47,0 35,0 70 000 80
 Varsinais-Suomi  56,0 40,0 100 000 140
 Sydkusten  12,0 7,0 20 000 30
 Nyland  36,0 24,0 83 000 91
 Huvudstadsregionen  105,9 71,1 205 000 176
       
* Siffrorna är pro forma, dvs. de sammanlagda siffrorna för Tapiola ock Lokaförsäkring.

Regionbolagens genomsnittliga premieinkomst inom skadeförsäkring år 2012 var ca 44 miljoner euro.

År 2012 utbetalade regionbolagen i genomsnitt ersättningar till ett belopp av 28 miljoner euro.