Hemsida / Ekonomisk översikt / Bolagens år i korthet / Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal

Den här sidan berättar om de centrala händelserna och ekonomiska nyckeltalen för bolagen i LokalTapiola-gruppen år 2012. Vad gäller skadeförsäkring och regionbolagen så har fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola beaktats i den ekonomiska rapporteringen. Siffrorna är pro forma, dvs. de sammanlagda siffrorna för Lokalförsäkring och Tapiola.


Omsättning i bolagen i LokalTapiola-gruppen (miljoner euro) 2012 2011 2010
LokalTapiola Skadeförsäkring * 1 080,1 989,2 984,2
LokalTapiola Livbolag 572,7 343,3 459,6
Tapiola Bank Ab 65,6 67,1 55,5
Tapiola Kapitalförvaltning Ab 15,1 15,5 15,9
Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning 10,8 11,5 8,9
Tapiola Data Ab 68,9 84,4 84,0
Premieinkomst i bolagen i LokalTapiola-gruppen (miljoner euro) 2012 2011 2010
LokalTapiola Skadeförsäkring * 892,0 873,3 847,1
LokalTapiola Livbolag 326,5 282,9 256,1
Intäkter av placeringsverksamhet till gängse värde i försäkringsbolagen i LokalTapiola-gruppen (%) 2012 2011 2010
LokalTapiola Skadeförsäkring * 8,1 2,7 5,6
LokalTapiola Livbolag 9,2 3,7 4,9
Rörelseresultat i bolagen i LokalTapiola-gruppen (miljoner euro) 2012 2011 2010
LokalTapiola Skadeförsäkring * 179,0 -45,4 40,6
LokalTapiola Livbolag 30,4 25,5 4,1
Tapiola Bank Ab 6,4 4,5 1,8
Tapiola Kapitalförvaltning Ab 0,4 1,3 3,1
Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning 1,5 2,9 0,8
Tapiola Data Ab 0,7 -0,9 1,6
Solvensen i bolagen i LokalTapiola-gruppen 2012 2011 2010
LokalTapiola Skadeförsäkring solvensprocent 210,9 194,3 206,7
LokalTapiola Livbolag solvenskapital, % av ansvarsskuld 23,0 19,5 18,1
Tapiola Bank Ab kapitaltäckningsgrad, primärt kapital, % 12,2 11,8 10,1
 Tapiola Bank Ab kapitaltäckningsgrad (Basel II), % 13,9 15,3 13,7
Tapiola Kapitalförvaltning Ab kapitaltäckningsgrad (Basel II), % 21,9 22,6 25,9
Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning soliditet, % 38,9 40,1 67,8
Tapiola Data Ab soliditet, % 5,2 4,1 6,9
Nyckeltal för LokalTapiola Pensionsbolag 2012 2011 2010
Omsättning, miljoner euro 1 924,9 1 735,8 1 839,5
Premieinkomst, miljoner euro 1 561,6 1 490,5 1 425,7
Intäkter av placeringsverksamhet till gängse värde, avkastningsprocent 9,0 -3,1 10,8
Totalresultat, miljoner euro 464,1 -521,2 575,4
Verksamhetskapital, % av ansvarsskuld 27,0 22,3 29,6
Omkostnadsprocent 72,3 76,9 81,6
Verksamhetskapital i förhållande till solvensgräns 2,7 3,6 3,0

* Siffran är pro forma, dvs. den sammanräknade siffran för Skade-Tapiola och Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag. Pro forma-sifforna har beräknats för åren 2010–2012.