Hemsida / Ansvar / Inverkan i samhället

Inverkan i samhället

 
Försäkrings- och finansbranschen skapar stabilitet i samhället och möjliggör ekonomisk verksamhet genom att erbjuda olika alternativ för att skydda sig mot risker. Detta kräver en solvent och långsiktig verksamhet.

För LokalTapiola som är ett ömsesidigt bolag är det viktigt att man i lagberedningen som gäller försäkrings- och finansbranschen beaktar särdragen hos olika bolagsformer och garanterar dem samma förutsättningar för att verka och växa. Konsumenten gynnas av att det finns olika aktörer och konkurrens på marknaderna. 

LokalTapiola deltar i internationella forum och i verksamheten för de ömsesidiga bolagens internationella intresseorganisationer. Internationell närvaro stärker de anställdas sakkunskap och ökar möjligheten för att påverka när regleringen och konkurrensen ökar och blir mera internationell. 

Deltar aktivt i samhällsdebatten

Genom att delta i samhällsdebatten vill LokalTapiola vara aktivt med och bygga upp ett bra samhälle och utveckla det finländska samhället. De ömsesidiga bolagens ställning som tjänsteproducenter i den nya rollfördelningen mellan den offentliga och privata sektorn samt tredje sektorn är ett aktuellt tema. 

LokalTapiola deltar också i samhällsdebatten bland annat genom att arrangera diskussionsforumet LokalTapiola Akademin där man tillsammans med intressegrupper diskuterar samhälleliga fenomen som kommer att inverka på finländarnas välfärd inom den närmaste framtiden. I november 2012 var temat för diskussionsforumet det finländska välfärdsamhällets framtida utmaningar och de ömsesidiga bolagens roll som producenter av hållbar välfärd. 

Samarbetspartner innebär nya möjligheter

LokalTapiolas samarbetsprojekt med Finlands Röda kors är Vänverksamheten. Samarbetet syftar på att utveckla verksamheten och att utbilda nya frivilliga för verksamheten. I samarbete med Finlands Naturskyddsförbund driver vi en energiinformationskampanj vars syfte är att öka människornas och företagens kännedom om energibesparingar.

Tillsammans med Marthorna och konsumentorganisationerna har vi koncentrerat oss på att främja ungas ekonomiska kompetens. Genom räddningsfärdighetskampanjen Nou Hätä! som anordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) blir färdigheterna gällande brandsäkerhet och räddning en del av vardagen för skolans högre klasser.

Samarbetet med olika universitet är en del av LokalTapiolas intressegruppsideologi och ansvarsfulla företagsverksamhet. Våren 2013 genomför Helsingfors universitet och LokalTapiola tillsammans ett samhällsansvarsprogram Master Class med temat Ett bra samhälle som riktas till unga framtidsexperter.

Vår roll i samhället

 

roolit_swe.jpg


Det är viktigt att man i lagberedningen som gäller försäkrings- och finansbranschen beaktar särdragen hos olika bolagsformer och garanterar dem samma förutsättningar för att verka och växa.