Hemsida / Ansvar / Ansvar i LokalTapiola

 

Ansvar i LokalTapiola

För ömsesidiga och kundägda LokalTapiola är öppenhet och ansvarstagande viktigt.
Utgångspunkten för samhällsansvar är bolagsgruppens olika roller samt de mest
betydelsefulla påverkningsfaktorerna vad gäller de viktigaste intressegrupperna.

Ansvarstagandet konkretiseras som praktiska handlingar på ett landsomfattande och lokalt plan som omfattar
kunderna, personalen, miljön och närområdet. LokalTapiolas regionbolag är aktivt med och utvecklar respektive region.
Huvudtemat i samhällsansvar är att främja människornas säkerhet och välbefinnande. Vi satsar särskilt på unga och
seniorer. LokalTapiola vill ytterligare förstärka sin roll som en främjare av och föregångare inom samhällsansvar i
försäkrings- och finansbranschen.

Ansvar i LokalTapiola


lupauksetkaavio_swe.jpg


Samhällelig inkomstfördelning

 

         2012

         2011

         2010

Milj. e  Procent-
andel 
Milj. e Procent-
andel
Milj. e Procent-
andel
Intäkter till Tapiola

Intäkter från försäkringsverksamhet  2 773,4  76,5 2 644,9 83,1 2 538,4 74,9
Återförsäkrares andel av ersättning  15,6  0,4 46,5 1,5 52,7 1,6
Nettointäkter av placeringsverksamheten  799,1  22,0 451,1 14,2 757,1 22,3
Övriga intäkter  39,5  1,1 39,7 1,2 39,5 1,2
Totala intäkter  3 627,6  100,0 3 182,3 100,0 3 387,6 100,0
   
Inkomstfördelning till intressegrupper

Ersättningar till kunderna  2 607,0  71,9 2 224,7 69,9 2 455,0 72,5
Återförsäkrares andel  28,8  0,8 41,8 1,3 32,7 1,0
Personalens löner m.m.  241,4  6,7 273,4 8,6 141,5 4,2
Övriga driftskostnader = anskaffare  117,1  3,2 80,1 2,5 210,9 6,2
Samhället  520,4  14,3 490,8 15,4 470,5 13,9
LokalTapiola-gruppen  110,9  3,1 69,7 2,2 75,3 2,2
Andelsägare  2,0  0,1 1,7 0,1 1,7 0,1
Fördelning av totalresultat  3 627,6  100,0 3 182,2 100,0 3 387,6 100,0