Hemsida / Ansvar

pylkkanen_asiakas.jpg
Mikko Routti och Anu Pylkkänen

Ansvar

Företagens samhällsansvar vägs under ekonomiskt osäkra tider. Ansvarsfullheten ska synas som betydelsefulla gärningar för intressegrupperna, säger FiBS:s verksamhetsdirektör Mikko Routti och Anu Pylkkänen som är direktör för samhällsrelationer och ansvarsfull företagsverksamhet i LokalTapiola.  

”Ett företag som av rätta orsaker har förbundit sig till ansvarsfull verksamhet avstår inte från samhällsansvar på grund av en ekonomisk kris. Intressegruppsarbetet eller rapporteringen om samhällsansvar görs då kanske mindre djupgående, men man slutar inte helt med arbetet eller rapporteringen. Tvärtom så blir rapportering konstant allt allmännare”, säger Mikko Routti som är verksamhetsdirektör vid FiBS. 

FiBs är Finlands ledande nätverk för ansvarsfull företagsverksamhet och har över 200 medlemmar. Routti följer med ansvarsfullhet över branschgränserna. Han säger att samhället har rätt att förvänta sig att de större företagen tar mycket ansvar.

”Vid en ekonomisk kris vägs de stora företagens attityder vad gäller samhället. Att förhindra en utslagning av de unga är till exempel en sak som företagen kan bidra till. Företagen har många roller i samhället. Det är viktigt att känna till hur verksamheten påverkar samhället och intressegrupper och att vi bär ansvar för dem”, berättar Anu Pylkkänen.

”Som ett ömsesidigt bolag gynnar vårt resultat våra kunder i Finland och tack vare vår regionbolagsstruktur understöder resultatet även det ekonomiska livet i regionerna”, fortsätter hon.

Affärsverksamhet och goda gärningar

Företagens ekonomiska ansvar och ansvaret för personalen i samband med uppsägningar- får ofta uppmärksamhet i offentligheten. Routti och Pylkkänen konstaterar att samhällsansvar inte står i strid med en lönsam affärsverksamhet utan stöder en högklassig verksamhet. Att gå med vinst och göra goda gärningar är produktion av gemensamma värden när det är som bäst, ett shared value-tänkandet som är ett nytt sätt att beskriva alla parters gemensamma fördel vad gäller samhällsansvar.

”Detta passar oss eftersom vår affärsverksamhet handlar om att förbättra säkerheten och välbefinnandet för människorna samt främja deras framgång. För oss innebär ansvar att vi erbjuder kunderna tjänster enligt behov. Vi säljer inte sådant som kunderna inte behöver”, säger Pylkkänen. 

Ansvarsfull verksamhet har sin roll även i kompletteringen av offentliga tjänster.

”I framtiden blir det allt viktigare att vi erbjuder en möjlighet till privat beredskap som alla har tillgång till.”

Routti betonar att långsiktig verksamhet enligt kundernas fördel är en central del av ansvaret även under ekonomiskt osäkra tider. ”Man söker inte snabbvinster och gör inga tvärvändningar.”

Uppfyllandet av löften om ansvarsfullhet följs upp

Routti säger att samhällsansvaret har etablerats i den offentliga diskussionen genom att verksamheten betraktas etiskt. ”Att enbart följa juridiken räcker inte som kriterium för den moderna ansvarsfullheten.”

Routti och Pylkkänen konstaterar att företagens goda gärningar ofta är osynliga. De måste göras synliga genom berättelser. 

”Ansvarsfullheten ska synas som rätta och betydelsefulla gärningar för våra intressegrupper”, summerar Pylkkänen.

För LokalTapiola som ägs av kunderna hör ansvarsfullheten till gruppens verksamhetsmetoder. Uppfyllandet av ansvarslöften till kunderna, personalen, miljön och samhället följs upp och verksamheten utvecklas därefter. En viktig aspekt är att tjänsterna är tydliga och lätta att förstå.

”Vi vill främja de ekonomiska kunskaperna men själv tycker jag inte om ordet ekonomisk läskunnighet. Begreppet kan lätt tolkas som att kunderna borde lära sig språket inom finansbranschen för att förstå oss. I verkligheten måste vi berätta om ekonomiska faktorer och ärenden på ett sätt som är förståeligt för kunderna”, betonar Pylkkänen.

Routti anser att det är viktigt att vi inte låter kunderna axla risken genom att vara invecklade. ”Ni kan vara ännu tydligare än vad branschen är i genomsnitt.” 

 

Kundernas säkerhet, välbefinnande och framgång är det viktigaste för oss.