Etusivu / Vastuullisuus / Vastuullisuus LähiTapiolassa

Vastuullisuus LähiTapiolassa

Keskinäiselle eli asiakkaiden omistamalle LähiTapiolalle tärkeitä ovat avoimuus
ja vastuullisuus. Yhteiskuntavastuun lähtökohtana ovat yhtiöryhmän erilaiset
roolit sekä olennaisimmat vaikutukset tärkeimpiin sidosryhmiin.


Vastuullisuus konkretisoituu käytännön tekoina valtakunnallisesti ja paikallisesti, kohteina asiakkaat,
henkilöstö, ympäristö sekä lähiyhteisöt ja yhteiskunta. Toimintaa ohjaamaan luodaan vastuullisuuslupaukset.
LähiTapiolan alueyhtiöt ovat aktiivisesti mukana alueensa kehittämisessä. Yhteiskuntavastuun pääteemana
on ihmisten turvallisuuden, hyvinvoinnin ja menestyksen edistäminen. Panostamme erityisesti nuoriin ja
senioreihin. LähiTapiola haluaa vahvistaa edelleen rooliaan yhteiskuntavastuun edistäjänä ja edelläkävijänä
 vakuutus- ja finanssialalla.Vastuullisuus LähiTapiolassa


lupauksetkaavio.jpg


Yhteiskunnallinen tulonjako

 

         2012

         2011

         2010

Milj. e  %-osuus  Milj. e %-osuus Milj. e %-osuus
Tuottoja Tapiolalle

Tuotot vakuutustoiminnasta  2 773,4  76,5 2 644,9 83,1 2 538,4 74,9
Jälleenvakuuttajien osuus korvauksesta  15,6  0,4 46,5 1,5 52,7 1,6
Sijoitustoiminnan nettotuotot  799,1  22,0 451,1 14,2 757,1 22,3
Muut tuotot  39,5  1,1 39,7 1,2 39,5 1,2
Kokonaistuotot  3 627,6  100,0 3 182,3 100,0 3 387,6 100,0
   
Tulonjako sidoryhmille

Korvaukset asiakkaille  2 607,0  71,9 2 224,7 69,9 2 455,0 72,5
Jälleenvakuuttajien osuus  28,8  0,8 41,8 1,3 32,7 1,0
Henkilöstön palkat ym.  241,4  6,7 273,4 8,6 141,5 4,2
Muut liikekulut = hankkijat  117,1  3,2 80,1 2,5 210,9 6,2
Yhteiskunta  520,4  14,3 490,8 15,4 470,5 13,9
LähiTapiola-ryhmä  110,9  3,1 69,7 2,2 75,3 2,2
Osuudenomistajat  2,0  0,1 1,7 0,1 1,7 0,1
Kokonaistulonjako  3 627,6  100,0 3 182,2 100,0 3 387,6 100,0