Etusivu / Vastuullisuus / Vastuullinen sijoittaminen

hiidenpalo_eklund.jpg

LähiTapiola-ryhmän hallituksen jäsen Jari Eklund ja LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo

 

Vastuullinen sijoittaminen

Pitkällä tähtäimellä vastuullisella sijoittamisella pyritään parantamaan tuotto-riski-suhdetta tunnistamalla, ennakoimalla, ja minimoimalla muista kuin taloudellisista tekijöistä johtuvat riskit ja maksimoimalla tulevaisuuden mahdollisuudet. LähiTapiolan sijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet.

LähiTapiola Varainhoito sai tunnustusta työstään vastuullisen sijoittamisen saralla

LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen toimintamallissa ei suljeta etukäteen pois mitään toimialoja tai yhtiöitä. Sijoituspäätökset perustuvat omaan analyysiin ja on luonnollista, että vastuullisuus on integroitu osaksi sijoitusprosessia. Uutta sijoituskohdetta harkittaessa salkunhoitajat tekevät aina yritysanalyysin ja samalla analysoidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksista yhtiön toimintaan. Keskustelulla ja aktiivisella omistajapolitiikalla pyritään edistämään sijoituskohteena olevien yritysten vastuullisuustoimia. Vuonna 2013 osake- ja korkosalkunhoitajilla oli 440 yritystapaamista. Vastuullisuutta koskevissa keskusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota mm. seuraaviin asioihin: hyvä hallintotapa ja johdon kannustinjärjestelmät.

LähiTapiola Varainhoito julkaisee suorien osakerahastojensa ja yrityslainarahaston kuukausikatsauksissa sijoituskohteiden vastuullisuusjakauman, jossa kerrotaan, kuinka sijoitussalkkuun kuuluvista yrityksistä on hoitanut vastuunsa ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä. Vuoden 2013 lopussa vastuullisuusjakauma kaikista Varainhoidon suoraan sijoittamista yhtiöistä (osakkeet ja yrityslainat) oli seuraava: luokkaan kiitettävä kuului 27,8 % yhtiöistä, luokkaan hyvä 40,2 %, luokkaan tyydyttävä 26,7 % ja luokkaan heikko 5,4 %. Yhteensä 68 % kaikista sijoituksista kuului joko luokkaan Kiitettävä tai Hyvä.

LähiTapiola Varainhoito sai vuonna 2013 Scandinavian Financial Researchin (SFR) tutkimuksessa parhaan vastuullisen sijoittajan palkinnon.  Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna.  Palkinnon myöntänyt SFR on riippumaton suomalainen institutionaalisen varainhoidon ja yritysrahoitusmarkkinoiden tutkimusyritys. Parhaan vastuullisen sijoittajan titteli jaettiin SFR:n haastattelemien yli yhdeksänkymmenen instituutiosijoittajan vastausten perustella. Instituutiosijoittajilla tarkoitetaan muun muassa säätiöitä, liittoja, yhdistyksiä, eläkesäätiöitä ja -kassoja, seurakuntia, yliopistoja ja muita julkisyhteisöjä.

LähiTapiola on jäsenenä vastuullista sijoittamista edistävässä yhdistyksessä FINSIF - Finland's Sustainable Investment Forum ry:ssä.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta yhtiöiden verkkosivuilta.