Etusivu / Vastuullisuus / Vastuu asiakkaista

Vastuu asiakkaista

Keskinäisellä yhtiöllä asiakaslähtöisyys on tiiviisti toiminnan ytimessä. LähiTapiola on olemassa asiakkaitaan varten. LähiTapiola haluaa tarjota asiakkailleen selkeää ja ymmärrettävää palvelua ja helppoa asiointia.

LähiTapiolan hallintoon kuuluu yhteensä noin 1 000 asiakasta. He vaikuttavat alueyhtiöiden johdossa paikallisen yhtiönsä toimintaan. Hallinnon jäsenillä on myös tärkeä palautteen antajan rooli yhtiöryhmässä. Heidän mielipiteitään ja kehittämisehdotuksiaan kuullaan muun muassa kyselyjen kautta.

Suunnannäyttäjät-verkkopaneeli tarjoaa LähiTapiolan asiakkaille tavan osallistua tuotteiden, palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Suunnannäyttäjille lähetetään säännöllisesti kyselyitä, joihin vastaamalla he pääsevät vaikuttamaan siihen mitä LähiTapiolassa tapahtuu. Paneelissa on mukana lähes 2 500 omistaja-asiakasta. Vuonna 2012 heiltä saatiin yli 4 000 vastausta. Suunnannäyttäjät ovat vaikuttaneet muun muassa tämän vuosiraportin tekemiseen.

Asiakasvaliokunta on hallinnon vastuuhenkilöistä koottu ryhmä, joka jatkaa Tapiolan aikaista arviointityötään myös LähiTapiolassa. Asiakkailta pyydetään ja kerätään palautetta myös säännöllisten tutkimusten, palautekyselyjen ja ryhmäkeskustelujen avulla.

LähiTapiola haluaa olla selkeäkielinen ja ymmärrettävä asiantuntija

Selkeäkielisyys ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä asiakkaan turvallisuuteen ja talouteen liittyvien valintojen helpottamisessa. Tavoitteena on, että asiakas saa omaan tilanteeseensa sopivat ratkaisut selkeästi ja ymmärrettävästi.

LähiTapiolan viestinnän ja materiaalien suunnittelussa on pyritty ymmärrettävään ja selkeäkieliseen ilmaisuun. Henkiyhtiössä aloitettiin loppuvuodesta 2012 vakuutusehtojen uudistaminen. Tavoitteena on saada ensimmäiset merkittävästi asiakaslähtöisemmät vakuutusehdot käyttöön vuoden 2013 aikana. Lisäksi on aloitettu tiedon laadun parantamiseen keskittyvä projekti.

Paikallista palvelua henkilökohtaisesti

LähiTapiolassa on palvelu ja päätöksenteko on tuotu mahdollisimman lähelle asiakasta alueyhtiöiden kautta. Yhtiöryhmän toiminta on entistä voimakkaammin alueellista; 20 alueyhtiötä ja noin 300 toimipistettä palvelevat asiakkaita ympäri Suomen ja alueyhtiöt päättävät paikallisesti, miten yritys voi parhaiten olla mukana edistämässä yhteisön hyvinvointia.

Koko maan kattavan toimipisteverkoston avulla asiakkaat saavat LähiTapiolasta henkilökohtaista palvelua. Tämän lisäksi LähiTapiolalla on kattavat puhelinpalvelut sekä monipuoliset verkkopalvelut.

Oma Stipendin 2012 sai muusikko Juuli Vaulasvirta

LähiTapiolan Oma Stipendi on kannuste nuorille asiakkaille, joka myönnetään vuosittain tavoitteellisesti ja innovatiivisesti toimivalle nuorelle. Vuonna 2012 arvioitiin erityisesti sitä, miten stipendin saajan toiminta tukee kestävää kehitystä ja vastuullista yhteiskunnan rakentamista. Stipendi myönnettiin kuopiolaiselle pianonsoiton opiskelijalle Juuli Vaulasvirralle, 22. Hänen Musicare-duonsa järjesti vuoden 2012 aikana maksuttomia konsertteja vanhusten palvelutaloissa ja hoitokodeissa. Näin heidän esityksensä tavoittivat myös ne, jotka eivät terveydellisten tai muiden rajoitteidensa vuoksi muutoin pääsisi konsertteihin.

Suunnannäyttäjät
Vastuullinen sijoittaminen 
Vastuu asiakkaista
Asiakkaat kertovat