Etusivu / Vastuullisuus / Vaikutukset yhteiskunnassa / Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyö

LähiTapiolan tärkeimmät sidosryhmät ovat omistaja-asiakkaat, heistä koostuva hallinto sekä henkilöstö. Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat yhteistyökumppanit, tavaroiden ja palvelujen toimittajat, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöt, viranomaiset, tiedotusvälineet, oppilaitokset, toimialan muut yritykset sekä lähiyhteisöt.

LähiTapiola on aktiivisesti vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa oppiakseen tuntemaan heidät ja voidakseen vastata heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa. Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa tärkeää on avoimuus, luottamus, aito kiinnostus ja säännöllinen yhteydenpito.

Yhtiöryhmän yhtiöt ovat järjestäytyneet toimialansa järjestöihin ja ovat jäseninä useissa elinkeinoelämän järjestöissä. LähiTapiolan yhteiskunnallisen toiminnan tavoitteena on keskinäisen yhtiömuodon tulevaisuuden rakentaminen pitkäjänteisesti. Keskinäisen yhtiöryhmän etuja valvotaan alan omien etujärjestöjen kautta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi ylläpidetään keskusteluyhteyttä poliittisiin päättäjiin, viranomaistahoihin, työmarkkinajärjestöihin, järjestökenttään sekä muihin olennaisiin sidosryhmiin.

Yhteiskuntavastuuta edistetään myös verkostojen kanssa

Paikallisesti tärkeitä verkostoja ovat muun muassa yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, kunnat sekä oppilaitokset. LähiTapiola on jäsenenä Elinkeinoelämän keskusliiton vastuullisen yritystoiminnan kehittämisryhmässä ja FIBS-yritysvastuuverkostossa, jonka hallituksen puheenjohtajana on LähiTapiolan vastuullisen yritystoiminnan johtaja Anu Pylkkänen. Verkoston tarkoituksena on edistää vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

LähiTapiola on mukana myös WWF:n Green Office -verkostossa, sekä Helsingin kaupungin ja yritysten Ilmastokumppanit-verkostossa. Sen tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä lisätä yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi.

Kansainvälisesti tärkeä verkosto on muun muassa keskinäisten vakuutusyhtiöiden eurooppalaisen edunvalvontajärjestön (AMICE) yhteiskuntavastuun työryhmä, jonka puheenjohtajuus on LähiTapiolalla.

Kansainvälinen vaikuttaminen
Yhteiskuntavastuun kumppanuudet

Avoin vuorovaikutus on sidosryhmäyhteistyön perusta.