Etusivu / Vastuullisuus / Vaikutukset yhteiskunnassa

Vaikutukset yhteiskunnassa

Vakuutus- ja finanssiala luo yhteiskuntaan vakautta ja mahdollistaa taloudellisen toiminnan tarjoamalla erilaisia tapoja riskeiltä suojautumiseen. Tämä edellyttää vakavaraista ja pitkäjänteistä liiketoimintaa.

 Keskinäisenä yhtiönä LähiTapiolalle on tärkeää, että vakuutus- ja finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa otetaan huomioon eri yhtiömuotojen erityispiirteet ja taataan näille tasapuoliset edellytykset toimia ja kasvaa. On kuluttajan etu, että markkinoilla on erilaisia toimijoita ja kilpailua.

LähiTapiola on mukana kansainvälisillä foorumeilla ja keskinäisten yhtiöiden kansainvälisten etujärjestöjen toiminnassa. Kansainvälinen läsnäolo vahvistaa lähitapiolalaisten asiantuntijuutta ja lisää vaikutusmahdollisuuksia sääntelyn ja kilpailun lisääntyessä sekä kansainvälistyessä voimakkaasti.

Aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun

LähiTapiola haluaa olla aktiivisesti mukana rakentamassa hyvää yhteiskuntaa, ja kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ajankohtainen teema on keskinäisten yhtiöiden asema julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin uudessa roolijaossa palvelujen tuottajina.

LähiTapiola osallistuu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa järjestämällä LähiTapiola Akatemia -keskustelufoorumeja, joissa keskustellaan sidosryhmien kanssa suomalaisten hyvinvointiin lähitulevaisuudessa vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Marraskuussa 2012 keskustelufoorumin aiheena oli suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet ja keskinäisten yhtiöiden rooli kestävän hyvinvoinnin tuottajina.

Kumppanuudet tarjoavat uusia mahdollisuuksia

Ystävätoiminta on LähiTapiolan ja Suomen punaisen ristin yhteistyön kohde. Yhteistyön tavoitteena on kehittää toimintaa sekä kouluttaa siihen vapaaehtoistyöntekijöitä. Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa on käynnissä energianeuvonnan hanke, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten ja yritysten tietoisuutta energiansäästöstä.

Marttojen ja kuluttajaorganisaatioiden kanssa on keskitytty nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseen. Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEKin luotsaama Nou Hätä! -pelastustaitokampanja tuo paloturvallisuuteen ja pelastustaitoihin liittyvät taidot osaksi yläkoululaisten arkea.

Kumppanuusyhteistyö yliopistojen kanssa on osa LähiTapiolan sidosryhmädialogia ja vastuullista yritystoimintaa. Keväällä 2013 Helsingin yliopisto ja LähiTapiola toteuttavat yhdessä nuorille tulevaisuuden osaajille suunnatun yhteiskuntavastuu Master Class -ohjelman teemalla Hyvä yhteiskunta.

LähiTapiolan roolit ja vaikutukset

 

roolit.jpg


Vastuu yhteiskunnalle 
Kansainvälinen vaikuttaminen
Yhteiskuntavastuun kumppanuudet


Vakuutus- ja finanssialan  lainsäädäntöä valmisteltaessa pitää ottaa huomioon eri yhtiömuotojen erityispiirteet ja taata niille tasapuoliset edellytykset toimia ja kasvaa.