Etusivu / Vastuullisuus

 

pylkkanen_asiakas.jpg

FIBSin toiminnanjohtaja Mikko Routti ja LähiTapiolan vastuullisen yritystoiminnan
johtaja Anu Pylkkänen

Vastuullisuus

Yritysten yhteiskuntavastuu punnitaan taloudellisesti epävarmoina aikoina. Vastuullisuuden pitää näkyä sidosryhmien kannalta merkityksellisinä tekoina, sanovat FIBSin toiminnanjohtaja Mikko Routti ja LähiTapiolan vastuullisen yritystoiminnan johtaja Anu Pylkkänen.

”Oikeista syistä vastuulliseen toimintaan sitoutunut yritys ei luovu yhteiskuntavastuusta talouskriisin vuoksi. Sidosryhmätyötä tai yhteiskuntavastuuraportointia ehkä kevennetään, mutta siitä ei luovuta. Päinvastoin, raportointi yleistyy jatkuvasti”, yritysvastuuverkosto FIBSin toiminnanjohtaja Mikko Routti sanoo.

FIBS on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto, jolla on yli 200 jäsentä. Routti seuraa vastuullisuutta yli toimialarajojen. Hän sanoo, että yhteiskunnalla on oikeus odottaa isoilta yrityksiltä isoja vastuullisuustekoja.

”Talouskriisissä punnitaan suurten yritysten kääntyminen yhteiskuntaan päin. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on asia, johon yritykset voivat vaikuttaa. Meillä yrityksillä on paljon rooleja yhteiskunnassa. On olennaista tuntea toimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja sidosryhmiimme, ja kantaa niistä vastuumme”, Anu Pylkkänen kertoo.

”Keskinäisenä yhtiönä koko tuloksemme jää asiakkaidemme hyväksi Suomeen, ja alueyhtiörakenteemme ansiosta se jakautuu paikallisen talouselämän tueksi”, hän jatkaa.

Liiketoimintaa ja hyviä asioita

Julkisuudessa päähuomion saa usein yritysten taloudellinen vastuu ja vastuu henkilöstöstä irtisanomisissa. Routti ja Pylkkänen toteavat, ettei yhteiskuntavastuu ole ristiriidassa kannattavan liiketoiminnan kanssa vaan tukee laadukasta liiketoimintaa. Voiton tuottaminen ja hyvien asioiden tekeminen ovat yhteisen arvon tuottamista parhaimmillaan − shared value -ajattelua, joka on yhteiskuntavastuussa uusi tapa kuvata kaikkien osapuolten yhteistä etua.

”Meille tämä sopii, sillä meidän liiketoimintaamme on ihmisten turvallisuuden, hyvinvoinnin ja menestyksen parantaminen. Meille vastuullisuus on sitä, että tarjoamme asiakkaalle ne palvelut, jotka hän tarvitsee. Emme myy sitä, mitä hän ei tarvitse”, Pylkkänen sanoo.

Vastuullisella toiminnalla on myös roolinsa julkisten palvelujen täydentämisessä.

”Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että tarjoamme mahdollisuuden yksityiseen varautumiseen siten, että se on kaikkien ulottuvilla.”

Routti korostaa, että pitkäjänteinen asiakkaiden edun mukainen toiminta myös taloudellisesti hankalina aikoina on vastuullisuuden keskiössä. ”Ei haeta pikavoittoja, ei tehdä äkkikäännöksiä.”

Vastuullisuuslupausten toteutumista seurataan

Routti sanoo, että yhteiskuntavastuu on vakiintunut julkiseen keskusteluun toiminnan eettisyyden tarkastelun kautta. ”Pelkän juridiikan noudattaminen ei riitä modernin vastuullisuuden kriteeriksi.”

Routti ja Pylkkänen toteavat, että yritysten hyvät teot ovat usein näkymättömiä. Ne täytyy tehdä näkyviksi tarinoiden kautta.

”Vastuullisuuden pitää näkyä sidosryhmiemme kannalta oikeina ja merkityksellisinä tekoina”, Pylkkänen kiteyttää.

Asiakkaiden omistamana yhtiönä vastuullisuus kuuluu LähiTapiolan toimintatapaan. Asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle tehtyjen vastuullisuuslupausten toteutumista seurataan ja toimintaa kehitetään niiden mukaan. Palvelujen selkeys ja ymmärrettävyys ovat keskeinen asia.

”Haluamme edistää finanssiosaamista, mutta itse en pidä finanssilukutaitosanasta. Siihen sisältyy oletus, että asiakkaan pitäisi opetella finanssialan kieli ymmärtääkseen meitä. Tosiasiassa meidän pitää kertoa asioista niin, että asiakas ymmärtää”, Pylkkänen korostaa.

Routti pitää tärkeänä, ettei monimutkaisuudella siirretä riskiä asiakkaalle. ”Te voitte olla vielä selkeämpiä kuin ala keskimäärin on.” 

LähiTapiolan yhteiskuntavastuun lähtökohtana ovat yhtiöryhmän olennaiset vaikutukset tärkeimpiin sidosryhmiin.