Etusivu / Tuotteet ja palvelut / Yksityisasiakkaiden palvelut ja sijoituspalvelut
lauslahti.jpg


Harri Lauslahti
, yhtiöryhmän johtaja, yksityisasiakasliiketoiminta ja sijoituspalvelut

 

Yksityisasiakkaiden palvelut ja sijoituspalvelut

Vuoden 2012 neljä päätavoitetta olivat LähiTapiola-ryhmän kokonaisasiakasmäärän kehitys, vahinkovakuutuksen kannattavuus, ristiinmyynti ja keskittäminen sekä säästöt prosessien tehostamisen kautta. Lisäksi luonnollisesti fuusion onnistunut edistäminen niin organisoitumisen kuin uusien yhteisten toimintamallien, tuote- ja palveluratkaisujen osalta olivat agendalla.

Näitä kysyimme:

  • Onnistumiset vuoden 2012 liiketoiminnassa? 
  • Miten yhdistyminen on näkynyt yritysasiakasliiketoiminnassa katsausvuonna ja miten se etenee vuonna 2013?
  • Mitkä ovat liiketoiminnan painopisteet vuodelle 2013?
  • Mikä on tärkein viestisi asiakkaille tulevalla strategiakaudella?


Tavoitteista vahinkovakuutuksen kannattavuuteen saatiin merkittävä parannus systemaattisella työllä. Myös satunnaisheilahtelun puitteissa viime vuosi oli toteutuneilta riskeiltään keskimääräisesti alhaisempi.

Asiakasmäärän osalta fuusio vaikutti alkuvuonna negatiivisesti omaan aktiivisuuteemme ja sai kilpailijat ryhtymään voimakkaisiin markkinointitoimiin LähiTapiolan kantaan. Tilanne alkoi rauhoittua toiminnallisen organisaation käynnistyttyä. Alueelliset erot ovat edelleen suuret. Osassa alueyhtiöistä ollaan jo kasvussa ja osassa vielä asiakkaita menetetään.

Ristiinmyynnissä vuosi oli varsin hyvä henkivakuutuksen liiketoiminnan kehityksen osalta. Peruspankkipalveluissa emme päässeet tavoitteisiimme. Sijoituspalveluissa puolestaan sekä myynnillinen että sijoituksellinen menestys olivat erittäin hyvät, mistä asiakkaat todella hyötyvät.

Sähköisten ja paperittomien palveluiden sekä verkkopalveluiden edistäminen sujui kohtalaisesti. Verkkomyynti ja -asiointi kasvoivat paljon, ja asiakkailta tuli positiivista palautetta. Asiakaspalvelutilanteessa myyntiorganisaatio ei ole vielä omaksunut riittävästi paperittoman ja sähköisen palvelun konseptin myyntiä, joka olisi ympäristön ja tehokkuuden kannalta tärkeä asia.

Kesäkuun alusta mallinnettiin toiminnallinen organisaatio ja liiketoimintajohtoryhmä, jossa vahvan alueyhtiöedustuksen avulla uusia malleja ja tukea voidaan viedä alueyhtiöille. Näiden lisäksi käynnistettiin kolme projektia, jotka valmistuessaan laajemminkin tukevat keskusyhtiön tukea alueyhtiöille tulevaisuudessa. Projektit liittyvät myynnin tukeen, myyntiakatemiaan sekä tarvittavien puhelin- ja korvauspalvelukonseptien rakentamiseen alueyhtiöille ja asiakkaille.

Näiden taustalla on lisäksi tehty merkittävä uudistus, jolla koordinoidaan ryhmän tietohallintoa ja keskitettyä kehittämistä. Tähän liittyy uusi johtamismalli sekä tietojärjestelmien ulkoistus ja uudistaminen, joilla tavoitellaan merkittäviä säästöjä ja laadukkaampaa asiakaspalvelua alueyhtiöissä.

Ryhmässä on edelleen käynnistetty strategiaprosessin osana hyvinvointi- ja terveyspalveluiden koordinointi sekä selvitystyö tarvittavan kiinteistövälityspalvelun mahdollisesta mallista LähiTapiolassa.

Asiakasmäärien ja maksutulon selvä kasvu, kannattava toiminta, merkittävä edistyminen ristiinmyynnissä eli keskittävien asiakkaiden määrän kasvu sekä onnistuminen integraation läpiviennissä ovat liiketoimintamme painopisteet vuonna 2013.

LähiTapiolan matkassa kannattaa olla ja tulla mukaan. Huolehdimme intohimolla asiakkaille tärkeiden asioiden turvaamisesta ja hoitamisesta. Olemme paras turvallisuuden, talouden ja hyvinvoinnin kumppani. Älä huolehdi – me huolehdimme!