Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti / Tieto-Tapiola

juha_suutala_tieto.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Tieto-Tapiolassa vuosi 2012 alkoi sopeutumalla saneerauksen jälkeiseen aikaan. Vuoden 2011 lopussa päättyneen yhteistoimintamenettelyn seurauksena henkilöstömäärä väheni neljänneksellä. Keskeinen tavoite toimintavuonna olikin turvata häiriötön tuotannon toiminta.

Tieto-Tapiolan henkilöstömäärän vähentämisestä ja joidenkin avainhenkilöiden irtisanoutumisista huolimatta jatkuvat palvelut onnistuttiin hoitamaan hyvin ja tuotanto toimi normaalisti. LähiTapiola-ryhmälle kehitettiin sähköisiä kommunikointitapoja ja järjestelmiä siten, että matkustaminen ja tulostaminen ovat vähentyneet. Myös etätyöskentelyä on jatkettu ja laajennettu LähiTapiolan yhtiöissä. Siten Tieto-Tapiola oli mukana vahvasti ryhmän vastuullisuus lupausten toteuttamisessa.

Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistymisen seurauksena käynnissä olevien ICT-projektit jouduttiin jäädyttämää tai lopettamaan. Myös palveluiden kysyntä väheni voimakkaasti. Tämä johti Tieto-Tapiolan henkilöstön laskutusasteen heikkenemiseen.

Tieto-Tapiolassa toteutettiin vuoden 2012 aikana iso rakennemuutos, joka muutti koko yhtiön toiminnan. Toimintavuonna toteutettiin isoja ulkoistuksia, kuten tulostuspalveluiden siirto Xeroxille ja konesalipalvelujen siirto Tiedolle. Lisäksi käynnistettiin neuvottelut yhteisyhtiön perustamisesta CGIn (Logica) kanssa.

Neuvottelujen tuloksena Tieto-Tapiola ja it-palveluyritys CGI sopivat uuden yhteisen yhtiön perustamisesta, jonne siirtyi 240 Tieto-Tapiolan työntekijää. Uusi yritys LTC-Otso Oy kehittää ja tarjoaa pankki- ja vakuutusalan ICT-palveluita LähiTapiola-ryhmälle, Eteralle ja Turvalle. LTC-Otson toiminta käynnistyi helmikuun alusta 2013.

Edellä kuvattujen muutosten seurauksena Tieto-Tapiolan toiminta lakkasi nykyisessä muodossaan. LähiTapiola-ryhmän ICT-palvelukokonaisuus muodostuu jatkossa tulevan yhteisyhtiön, ulkoistuskumppaneiden ja tietohallinnon palveluista. Tieto-Tapiolan uusi rooli on olla sopimustentekoyhtiö ja myös ict- laskutus hoidetaan sen kautta.

Tavoitteet vuodelle 2013

  • ulkoistusten ja yhteisyhtiön toiminnan vakiinnuttaminen
  • aidon tilaaja-toimittajamallin käyttöönotto
  • fuusion integraatioprojektien toteuttaminen