Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti / Tapiola Pankki
marja_pajulahti_pankki.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2012 Tapiola Pankin asiakastyytyväisyys säilyi aikaisempien vuosien tapaan erittäin hyvänä. Pankin tulos oli historian paras matalasta korkotasosta huolimatta. Pankkitalletusten matala tuotto lisäsi asiakkaidemme kiinnostusta varainhoidollisiin ratkaisuihin.

Epävakaa markkinatilanne on pitänyt korot alhaisina ja alhainen korkotaso tulee jatkumaan lähivuosina. Markkinakorkojen lasku on siirtynyt asiakkaiden lai-noihin nopeasti. Pitkien korkojen voidaan odottaa kuitenkin nousevan vuoden 2013 aikana, mikäli reaalitalouden käänne osuu alkuvuoteen 2013. Tällöin vuoden 2013 loppupuolella voidaan odottaa myös lyhyiden korkojen nousevan jonkin verran nykyisestä poikkeuksellisen alhaisesta tasosta. Asiakkaan talouden kannalta on kuitenkin tärkeää varmistaa oma maksukyky erityisesti pitkissä asuntolainoissa myös korkotason noustessa.

Suomalaiset kuluttajat ovat entistä vauraampia. Kahdella kolmasosalla suomalaisista ei ole lainkaan lainaa. Silti pankin valinnassa ja vaihdossa laina-asiat ovat edelleen julkisuudessa korostetusti esillä. Samalla digitaalisten ja mobiilipalvelujen käyttö kasvaa jatkuvasti.

Yrityssegmentissä on suuri määrä pieniä yrityksiä, jotka kaipaavat pitkäaikaisia kumppaneita ja palveluita helpottamaan yrityksen talouden hallintaa.

Pankkitalletusten matala tuottotaso on jo lisännyt kiinnostusta varainhoidollisiin ratkaisuihin 20 000 euron sijoitusmääristä lähtien. Oma varautuminen säästämällä ja sijoittamalla koetaan yhtä tärkeämmäksi, mutta keinojen valitsemisessa tarvitaan apua erityisesti näissä palveluissa.

Pankkialalla viranomaisten sääntely ja pääomavaatimukset kasvavat merkittävästi. Väliaikainen pankkivero on tullut voimaan vuoden 2013 alusta 2015 asti, jonka jälkeen sen korvaisi vähintään kansallinen vakausvero. Sääntelyn lisääntyminen, velkakriisin ratkominen ja taloustilanteen heikkeneminen nostavat pankkien jälleenrahoituksen hintaa ja ovat aiheuttaneet siten koko markkinassa uusien lainojen marginaalien selvän nousun.

Ystävällistä, selkeää ja ammattitaitoista asiakaspalvelua

Tavoitteenamme on toimia henkilö-, sijoitus-, pienyritys- ja maatila-asiakkaidemme luotettavana neuvonantajana. Tätä olemme toteuttaneet paitsi asiakaspalvelutilanteissa myös Arjen katsaus -kyselyissä. Niissä olemme kartoittaneet ajankohtaisia kuluttajien talouteen liittyviä ilmiöitä. Tällä tavoin olemme pystyneet tukemaan asiakkaidemme omien talousasioiden hoitoa.

Vuoden 2012 Sijoittajan suurennuslasi kiertueemme keräsi taas suuren joukon sijoittamisesta kiinnostuneita kuulemaan näkemyksiämme. Vuoden 2012 aikana osallistuimme nuorten talousasioiden hoitoa kartoittavaan TOKATA-hankkeeseen. Siitä saatua tietoa hyödynnämme nuorten asiakkaidemme palveluissa. Jatkamme yhteistyötä myös Marttaliiton, Veronmaksajain keskusliiton ja Eläkeliiton kanssa.

Teimme toimintavuonna verkkopankin kautta marraskuussa asiakaskyselyn, jossa selvitettiin pankkiasiakkaiden tyytyväisyyttä verkkopankkiimme ja muihin pankkipalveluihimme. Kysely osoitti, että Tapiolan pankkiasiakkaiden tyytyväisyys omaan pankkiin on edelleen mainiolla tasolla.

Yleisarvosana oli täsmälleen sama kuin kahtena edellisenä vuotena eli 4,16, kun korkein mahdollinen arvosana on 5. Yli 90 prosenttia vastaajista antoi Tapiola Pankille hyvän tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan. Tulos osoittaa, että panostuksemme henkilökohtaiseen palveluun laajaan palveluverkoston ja helppokäyttöisten verkkopalvelujen kautta on ollut oikea strategia asiakasomisteiselle pankille.

Tavoitteet vuodelle 2013

Vuoden 2013 aikana Tapiola Pankin palvelut tulevat entistä lähemmäksi asiakasta, kun pankkitoiminta siirtyy alueyhtiörakenteen kiinteäksi osaksi. Pankkipalveluissa korostetaan asiakashyötyä.

Pankin keskeiset menestystekijät ovat:
1 Vahvat palvelut ja  asiantuntijuuteen perustuva palvelukonsepti.
2 Kokonaisvaltaisten arjen talousratkaisujen tarjoaminen alueyhtiöiden kautta.
3 Palvelu ja päätöksenteko mahdollisimman lähellä asiakasta.

 

 Avainluvut  2012  2011 2010 
Liikevaihto, milj. e
65,6 67,1 55,5
Liikevoitto, milj. e
6,4 4,4 1,8
Otto- ja antolainaus, yleisö ja julkisyhteisöt, milj. e      
   Talletukset 1 643,8 1 509,1 1 435,1
   Luottokanta 1 671,3 1 500,4 1 351,7
Asiakasedut, milj. e 12,1 11,8 11,0
Asiakkaiden lukumäärä 254 729 233 256 211 001
 

     90 % asiakkaista antoi asiakaskyselyssä pankille hyvän tai erittäin hyvän arvosanan.