Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti / Taloudelliset luvut

Taloudelliset luvut

Tältä sivulta löydät LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden vuoden 2012 keskeiset tapahtumat ja taloudelliset avainluvut. Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden osalta taloudellisessa raportoinnissa on huomioitu Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistyminen. Luvut ovat pro forma eli Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhteenlaskettuja lukuja. 


LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden liikevaihto (milj. e)  2012  2011  2010
LähiTapiola Vahinkovakuutus *  1 080,1  989,2  984,2
LähiTapiola Henkiyhtiö  572,7  343,3  459,6
Tapiola Pankki Oy 65,6  67,1 55,5
Tapiola Varainhoito Oy  15,1 15,5 15,9
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konserni  10,8  11,5  8,9
Tieto-Tapiola Oy 68,9 84,4 84,0
 
LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden vakuutusmaksutulo (milj. e) 2012 2011 2010
LähiTapiola Vahinkovakuutus * 892,0  873,3  847,1
LähiTapiola Henkiyhtiö  326,5  282,9  256,1
 
LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin (%)  2012  2011  2010
LähiTapiola Vahinkovakuutus *  8,1  2,7 5,6
LähiTapiola Henkiyhtiö  9,2  3,7 4,9

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden liiketulokset (milj. e)  2012  2011  2010
LähiTapiola Vahinkovakuutus *  179,0  -45,4  40,6
LähiTapiola Henkiyhtiö  30,4  25,5  4,1
Tapiola Pankki Oy 6,4  4,5 1,8
Tapiola Varainhoito Oy  0,4 1,3 3,1
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konserni  1,5  2,9  0,8
Tieto-Tapiola Oy 0,7 -0,9 1,6
 
LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden vakavaraisuus 2012 2011 2010
LähiTapiola Vahinkovakuutus * vastuunkantokyky, % 210,9  194,3  206,7
LähiTapiola Henkiyhtiö vakavaraisuuspääoma, % vastuuvelasta 23,0 19,5 18,1
Tapiola Pankki Oy vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat, %  12,2  11,8  10,1
 Tapiola Pankki Oy vakavaraisuussuhde (Basel II), % 13,9  15,3  13,7
Tapiola Varainhoito Oy vakavaraisuussuhde (Basel II), %  21,9  22,6  25,9
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konserni omavaraisuusaste, %  38,9  40,1  67,8
Tieto-Tapiola Oy omavaraisuusaste, %  5,2  4,1  6,9
 
 LähiTapiola Eläkeyhtiön avainluvut 2012 2011 2010
Liikevaihto, milj. e  1 924,9  1 735,8  1 839,5
Vakuutusmaksutulo, milj. e  1 561,6  1 490,5  1 425,7
Sijoitustoiminnan tuotto-% käyvin arvoin  9,0  -3,1  10,8
Kokonaistulos, milj. e  464,1 -521,2  575,4
Toimintapääoma, % vastuuvelasta  27,0 22,3  29,6
Hoitokustannussuhde  72,3 76,9  81,6
Toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,7 3,6  3,0

*Luku on pro forma eli Vahinko-Tapiolan ja Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön yhteenlaskettu luku. Pro forma -luvut on laskettu vuosilta 2010-2012.