Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti / Kiinteistövarainhoito
vesa_immonen_kiinteisto.jpg

 

Toimitusjohtajan katsaus

Haasteellisesta markkinatilanteesta asiakkaiden kiinteistö­salkkujen tuotot pysyivät hyvinä ja myös asiakasmäärä kasvoi. LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden kiinteistövarain­hoito käynnistyi vuoden alusta alkaen. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Suomen ja Euroopan talouden vakavat haasteet heijastuivat myös kiinteistömarkkinoille vuonna 2012. Kaupankäynti oli nihkeää Euroopan päämarkkinoilla ja Suomessakin kauppavolyymi jäi paljon ennakoitua alhaisemmalle tasolle noin 2 miljardiin euron. Tarjontaa tosin oli, mutta kysyntä kohdistuu edelleen vain niin sanottuihin prime-kohteisiin, joita suuri osa omistajista ei ole halukkaita toistaiseksi myymään.

Vuokramarkkinoilla nihkeys näkyy pitkinä päätöksentekoaikoina ja varsinkin ylirakennetussa toimistomarkkinassa kasvaneena vajaakäyttönä. Uudelle ja joustavalle toimitilalle löytyy kysyntää, mutta vanhentunut tila ei pysty kilpailemaan edes hinnalla.

Liiketiloista on ylikysyntää ja asuntoja rakennetaan erityisesti pääkaupunki seudulle liian vähän. Logistiikkatilojen kysyntä on herkkää suhdannevaihteluille, mutta sielläkin nykyaikaisten tilojen kysyntä on hieman rauhoittunut.

Kiinteistövarainhoito kuuluu olennaisena osana kiinteistöjen omistamiseen ja ammattilaisille on tarvetta. Etenkin ulkomaiset toimijat ja kotimaiset suuret kiinteistöomistajat ovat edelleen kiinnostuneita sijoittamaan kiinteistöihin Suomessa, mikä tarjoaa meille hyvän kasvupotentiaalin. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta olemme tänäkin vuonna saaneet hankittua asiakkaillemme tuottavia kohteita ja myytyä salkuista myytäväksi luokiteltuja sijoituksia.

Markkinatilanteesta huolimatta asiakkaidemme kiinteistösalkkujen tuotot pysyivät hyvinä ja myös asiakasmäärämme kasvoi strategisen tavoitteemme mukaisesti. Vuodesta 2008 alkanut kiinteistövarainhoitoyhteistyö Carlylen kanssa jatkuu heidän suomisijoitustensa osalta edelleen.

Vastuullista energiatehokkuutta

Energia- ja ympäristövastuumme osalta pysyimme hienosti kansallisten energiatehokkuussopimusten edellyttämässä säästövauhdissa ja saimme myös tavoitteemme mukaiset LEED-sertifioinnit hallinnoimiimme kiinteistökohteisiin.

Liityimme myös ensimmäisten joukossa Helsingin ilmastokumppanuusverkostoon ja annoimme omaan ympäristötoimintaan linkittyvät ilmastolupauksemme. Myös oman toimintamme hiilijalanjälki laskettiin.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito osallistuu myös Motivan vuokra-asuntojen energiatehokkuussopimukseen (VAETS). Yhdessä aiemmin tehdyn toimitilojen energiatehokkuussopimuksen (TETS) -sitoumusten osalta raportoimme jatkossa ensimmäisen kerran energiatehokkuuden parantamisesta Motivalle.

Saavutimme vuonna 2012 Laatukeskuksen Exellence Finland -kilpailussa Four Star -tunnustuksen, mikä osoittaa toimintamme olevan laadukasta ja kehittyvää.

Fuusio lisäsi työmäärää

Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistymisen seurauksen ryhmän kiinteistövarainhoidon keskittäminen meille teettää melkoisesti haltuunottotyötä, mutta tuo myös 19 uutta asiakkuutta ja paikallista osaamista koko Suomessa. Lähi­Tapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden kiinteistövarainhoito käynnistyi aikataulussa vuoden alusta alkaen. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta yhtiöiden vakuutuskantojen siirtoihin liittyvää kiinteistöomaisuuden järjestelyjä tehdään vielä vuoden 2013 aikana.

Strategiamme pääteemana on asiakastuntemuksen kasvattaminen. Tavoitteena on systematisoida asiakaspalautteiden ja -analyysien käsittelyä, jolla pyrimme entistä paremmin ennakoimaan asiakastarpeita ja asiantuntemuksellamme palvella kiinteistövarainhoidon keinoin heidän tavoitteitaan.

Tavoitteet vuodelle 2013

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tavoitteissa vuodelle 2013 painotetaan kasvua ja hyvää asiakaspalvelua.

1 TUOTTOA ASIAKKAILLE
Tärkein tavoite on asiakkaille luvattu markkinoita parempi riskikorjattu tuotto.

2 VUOKRAUSTOIMINTA
Panostukset vuokraustoimintaan ja siihen liittyvään tilojen ylläpitoon Huoleton Tila- ja Mutkaton Koti -konseptiemme avulla.

3 KIINTEISTÖVARALLISUUDEN KASVU
Tavoitteena hallinnoitavan kiinteistövarallisuuden kasvu 3,4 miljardiin euroon.

4 VASTUULLISUUS
Tavoitteena on ympäristö- ja energiatehokkuuden edistäminen.

 

 Avainluvut  2012  2011 2010 
Liikevaihto, milj. e
10,8 11,5 8,9
Omavaraisuusaste, % 38,9  40,1 67,8
Liikevoitto, milj. e 1,5 2,9 0,8
Asiakasmäärän kasvu, % 181,8 57,1 -12,1
 

     Tavoitteena kasvattaa hallinnoitavan kiinteistövarallisuuden arvo vuonna 2013
3,4 mrd euroon.