Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti / Henkiyhtiö
minna_kohmo_henki.jpg

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2012 LähiTapiola Henkiyhtiö jatkoi kasvua ja saavutti vahvan taloudellisen tuloksen sekä liiketoiminnassa että sijoitustoiminnassa. Toimintavuotta leimasi myös Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistyminen.

Henkiyhtiön vuosi 2012 oli hyvä. Vakavaraisuus ja liiketoiminnan volyymi kasvoivat. Vuotta 2012 leimasi myös Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistyminen. Siinä liiketoiminnan kannalta keskeisiä toimenpiteitä oli valmistautuminen henkituotteiden ja palveluiden myyntiin asiakkaillemme uuden alueyhtiörakenteen kautta vuoden 2013 aikana. Yhdistyminen on aiheuttanut runsaasti lisätöitä, joista henkilöstömme on selvinnyt hienosti.

Joulukuun lopussa astui voimaan lakimuutos sukupuolineutraalista hinnoittelusta. Tämä merkitsi koko henkivakuutustuotteiston uudelleen tariffointia. Työ toteutettiin onnistuneesti ja muutokset pystyttiin pitämään olemassa olevien asiakkaiden osalta kohtuullisina.

Perusliiketoiminnassa olemme aktiivisesti pyrkineet lunastamaan lupauksemme asiakkaille selkeästä ja ymmärrettävästä kokonaispalvelusta. Hyvä esimerkki tästä on kattava henkilöasiakkaiden sähköinen korvauspalvelu, jonka käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti. Joulukuussa 2012 korvausten lukumäärä oli yli 20 000 kappaletta ensimmäisen kerran palvelun historiassa.

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen muuttuu

Vuoden 2013 alusta uusien eläkevakuutusten ja ps-sopimusten eläkkeen noston alaikäraja sidottiin lakisääteisen eläkeiän ylärajaan, joka on tällä hetkellä 68 vuotta. On mahdollista, että lainsäädännön muutoksen seurauksena yksilöllisten eläkevakuutusten ja ps-sopimusten kysyntä heikkenee entisestään. Jo vuonna 2010 voimaan tulleet muutokset yksilöllisten eläkevakuutusten eläkeikään ja eläkkeen nostoaikaan ovat heikentäneet näiden tuotteiden uusmyyntiä voimakkaasti koko toimialalla.

Julkisessa taloudessa hoiva- ja hoitomenojen kasvu vaikuttaa eniten kestävyysvajeen muodostumiseen. Eurooppalaisittain tarkasteltuna Suomi kulkeekin vastavirtaan heikentämällä mahdollisuuksia yksilölliseen varautumiseen. Muun muassa EU-komission eläkepoliittisten linjausten mukaan hallitusten tulisi vastata kestävyysvajeeseen luomalla kannusteita yksilölliseen varautumiseen.

Toivottavaa on, että Suomen hallitus lunastaa kehysriihessä antamansa lupauksen arvioida uudelleen kertamaksuisen elinikäisen eläkevakuutuksen verotuksen muuttamisen vähintään neutraaliksi muihin säästämismuotoihin nähden. Olisi tärkeää että lainsäädännöllä näin mahdollistettaisiin uudenlaisten pitkäaikaissäästämisen tuotteiden kehittäminen.

Solvenssi II -uudistus viivästyy

Suurten EU-maiden vastustuksen takia Solvenssi II -direktiivin soveltamisen aikataulu lykkääntynee. Näyttää siltä, että Solvenssi II -direktiiviä ryhdytään soveltamaan asteittain vuosina 2014–2017.

Henkiyhtiössä on jatkettu valmistautumista Solvenssi II -direktiiviä varten. Suunnitelmien mukaisesti vuoden 2013 aikana saavutetaan valmius taloudelliseen taseeseen perustuvaan toiminnanohjaukseen.

Ikääntyminen voimavarana

Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettu Vakuutetut vanhuspalveluiden vaihtoehdot -tutkimushanke päättyi keväällä 2012. Hankkeen lopputuloksista saatiin paljon arvokasta tietoa mm. asiakkaiden näkemyksistä hoivapalveluiden tarpeista ja rahoituksesta.

Hyödynnämme tutkimuksesta saatua tietoa alkaneella strategiakaudella tuote- ja palvelukehityksessä. Vuoden 2013 aikana tavoitteenamme on kehittää yksityisen varautumisen ratkaisuja ikääntyvien tarpeisiin osana ryhmän laajempaa terveys- ja hyvinvointipalvelujen strategiaa.

Vuonna 2013 mahdollisuuksia kasvuun

Henkiyhtiön päätavoitteena vuonna 2013 on molempia osapuolia hyödyttävän myyntiyhteistyön käynnistäminen LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa. Alueyhtiöt muodostavat jatkossa henkiyhtiön tärkeimmän jakelukanavan. Ristiinmyynti ryhmän vahinkovakuutusasiakkaille on keskeinen ryhmätason tavoite. Henkiyhtiön asiakasmäärien odotetaan kasvavan vuonna 2013 aiempaa nopeammin.

Henkiyhtiö jatkaa strategiassaan perinteisen henkivakuutustoiminnan sekä vakuuttamiseen perustuvien asiakaslähtöisten ratkaisujen tarjoajana ja puolestapuhujana. Sukupolvien yli jatkuvuutta tuovat elämänkaariratkaisut ja keskinäisen yhtiön taseen hyödyntäminen omistaja-asiakkaiden eduksi ovat edelleen tuotestrategian ydin. Lisäksi henkiyhtiö kasvattaa volyymiaan toimimalla aktiivisessa yhteistyössä ryhmän pankin ja varainhoitoyhtiön kanssa tuoden asiakkaille lisäarvoa vakuutuksellisten varainhoitoratkaisujen avulla.

Tavoitteet vuodelle 2013

Vuonna 2013 Henkiyhtiön tavoitteena on lisätä ristiinmyyntiä, parantaa tuloksentekokykyään ja osaltaan varmistaa LähiTapiola-ryhmän integraation onnistuminen.
1 KASVU
Ristiinmyynnin kasvattaminen yhtiöryhmässä ja asiakasmäärän kasvu.

2 KANNATTAVUUS
Vakavaraisuuden säilyttäminen ja kasvattaminen sekä tuloksentekokyvyn parantaminen.

3 UUDISTUMINEN JA ONNISTUNUT INTEGRAATIO
Asiakas on ykkönen. Avoin ja aktiivinen ja osaava työyhteisö. Aktiivinen yhteistyö ryhmässä.

 

 

 Avainluvut  2012  2011 2010 
Liikevaihto, milj. e
572,7 343,3 459,6
Liikevoitto, milj. e 30,4 25,5 4,1
Kokonaistulos, milj. e 119,5 34,7 28,5
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % 9,2 3,7 4,9
Vakavaraisuuspääoma, % vastuuvelasta 23,0 19,5 18,1
Asiakasedut, milj. e 10,8 10,3 8,4
 

     98 % sähköisen korvauspalvelun käyttäjistä suosittelisi palvelua tuttavilleen.