Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti / Eläkeyhtiö
satu_huber_elake.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2012 päätti LähiTapiola Eläkeyhtiön strategiakauden.  Asiakaslähtöisyyttä, vakavaraisuutta, ammattitaitoa ja toimintaprosessien automatisointia korostanut strategia tuotti tulosta. Useimmat tunnusluvut olivat erittäin positiivisia.

Kuluneen kolmivuotisen strategiakauden keskeisiä tavoitteita olivat asiakaspalvelun hyvän tason säilyttäminen ja palvelujen kehittäminen edelleen. Palveluja on kehitetty määrätietoisesti tavoitteena sekä asiakastyytyväisyys että kustannustehokkuus. Palvelun nopeudessa LähiTapiola Eläkeyhtiö on onnistunut säilyttämään asemansa alan parhaimmistossa. Tehtyjen kyselyjen perusteella myös asiakkaiden tyytyväisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Samanaikaisesti on onnistuttu merkittävästi parantamaan liikekulutehokkuutta ja säilyttämään vakavaraisuus alan kärjessä.

Maailmantaloudessa jatkui vuoden 2012 aikana epävarmuus, joka johtui erityisesti euroalueen ongelmista.  Keskuspankkien sitoutuminen elvyttävään rahapolitiikkaan ja runsas likviditeetti paransivat sijoittajien luottamusta.  Talouden laskusuhdanteen jatkumisesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden tuotot ylsivät hyvälle tasolle vuonna 2012.

LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustoiminnan tuotot nousivat voimakkaasti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kaikki omaisuusluokat tuottivat positiivisesti. Myös vakavaraisuus vahvistui merkittävästi. LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuotot käyvin arvoin olivat 9,0 prosenttia. Sijoitusvarallisuus nousi yli 9,7 miljardiin euroon ja sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin lähes 820 miljoonaan euroon. 10 vuoden aikana yhtiön sijoitusten keskimääräinen tuotto on ollut 5,4 prosenttia.

Työeläkejärjestelmän perustamisesta  tuli kuluneeksi 50 vuotta

Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 50 vuotta työeläkejärjestelmän perustamisesta. Järjestelmämme on osoittautunut toimivaksi ja sopeutumiskykyiseksi talouden vaihteluissa. Vuoden 2012 aikana Eläketurvakeskus teetti kahdella kansainvälisesti tunnetulla eläkealan asiantuntijalla selvitykset suomalaisesta työeläkejärjestelmästä. Selvitysten mukaan järjestelmämme perusteet ovat kunnossa. Esille tulleet kehittämiskohteet, kuten tarve eläkeiän nostamiseen ja alan kustannustehokkuuden kehittämiseen, olivat nousseet kehitettävien asioiden listalle Suomessa jo aiemmin.

Helmikuussa 2012 LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteistyökumppani Tapiola-ryhmä ja Lähivakuutus ilmoittivat yhdistymisaikeestaan. Tapiola-ryhmän ja Lähivakuutuksen yhdistymisessä muodostui Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka toiminnan keskeinen kulmakivi on entistä vahvempi paikallinen läsnäolo alueyhtiöiden kautta. 

Vaikka LähiTapiola Eläkeyhtiö ei ollut mukana fuusiossa, on yhdistyminen vaikuttanut merkittävästi myös eläkeyhtiön toimintaan vuoden aikana. Kun uusi yhtiöryhmä kesällä 2012 otti käyttöön uuden LähiTapiola-nimen, otti myös eläkeyhtiö käyttöön uuden nimen, mikä kuvaa läheistä kumppanuutta LähiTapiola-ryhmän kanssa. LähiTapiolan vahvan paikallisuuden ja asiakasläheisyyden odotetaan tuovan kasvua eläkeyhtiölle varsinkin PK- ja yrittäjäsektorilla, joiden näkymät Suomessa ovat myönteiset.

LähiTapiola Eläkeyhtiö ja Eläke-Fennia julkistivat aiesopimuksen sulautumisesta

LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian hallitukset julkistivat joulukuussa 2012 aiesopimuksen yhtiöiden sulautumissuunnittelun aloittamisesta. Tavoitteena on muodostaa uusi, vahva työeläkeyhtiö vuoden 2014 alusta lähtien. Sulautumisella pyritään työeläketurvan hoidon kokonaistehokkuuden parantamiseen.

Uusi työeläkeyhtiö tekee yhteistyötä myös tulevaisuudessa LähiTapiola-ryhmän sekä lisäksi Fennia-ryhmän kanssa. Yhtiö tarjoaa työeläkevakuutuspalveluja kaikille yksityisen sektorin yrityksille ja yrittäjille. Asiakkaita toiminnan käynnistyessä ovat LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian nykyiset asiakkaat. Uuden yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen alan parasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan sekä huolehtia eläkevarallisuudesta pitkäjänteisesti, tuottavasti ja turvaavasti. 

 

Tavoitteet vuodelle 2013

LähiTapiola Eläkeyhtiön tavoitteena vuonna 2013 on huolehtia asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden hyvästä tasosta ja valmistautua fuusioon Eläke-Fennian kanssa.

1 VAKAVARAISUUS
Vakaat sijoitustuotot ovat avainasemassa vakavaraisuuden kehityksessä. LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuotot ovat toimialan kärjessä niin viiden kuin kymmenen vuoden vertailussa.

2 KUSTANNUSTEHOKKUUS
LähiTapiola Eläkeyhtiössä on panostettu määrätietoisesti asiakaspalvelun ja prosessien tehokkuuteen. Tämä näkyy myös asiakastyytyväisyydessä. Hyvästä tasosta pidetään kiinni ja kehittämistä jatketaan.

3 LÄHELLÄ ASIAKASTA
LähiTapiola Eläkeyhtiö on lähellä asiakkaitaan ja tekee tiivistä yhteistyötä LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa. Toimintaa kehitetään asiakkaita aktiivisesti kuunnellen. 

4 FUUSIO
LähiTapiola Eläkeyhtiö ja Eläke-Fennia julkistivat joulukuussa 2012 aiesopimuksen fuusiosta. Lopullinen sulautumispäätös käsitellään yhtiöiden hallintoelimissä kesällä 2013. Tavoitteena on uuden työeläkeyhtiön toiminnan aloittaminen 1.1.2014.

 

 Avainluvut  2012  2011 2010 
Liikevaihto, milj. e
1 924,9 1 735,8 1 839,5
Vakuutusmaksutulo, milj. e
1 561,6 1 490,5 1 425,7
Sijoitustoiminnan tuotto-% käyvin arvoin 9,0 -3,1 10,8
Kokonaistulos, milj. e 464,1 -521,2 575,4
Toimintapääoma, % vastuuvelasta 27,0 22,3 29,6
Toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,7 3,6 3,0
Asiakashyvitykset, milj. e 27,8 21,2 25,3
 

   Eläkeyhtiön sijoitustuotot käyvin arvoin olivat vuonna 2012 9,0 %.