Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti
timolaakso_aloitus.jpg

Talousjohtaja Timo Laakso

 

Yhtiöiden vuosi lyhyesti

Talousjohtajan katsaus

LähiTapiola teki hyvän taloudellisen tuloksen vuodelta 2012. Vakavaraisuus vahvistui, vakuutusyhtiöiden maksutulot kasvoivat, yhtiöiden tulokset paranivat ja sijoitustoiminnassa onnistuttiin, sanoo talousjohtaja Timo Laakso.

LähiTapiola Vahinkovakuutus teki hyvän taloudellisen tuloksen vuodelta 2012. Vakavaraisuus vahvistui, maksutulo kasvoi, riskisuhde kehittyi positiivisesti ja sijoitustoiminnassa onnistuttiin.

Alueyhtiöiden tiedot mukaan lukien LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia 1 041,4 miljoonaan euroon (1 012,2 milj. e). Yhdistetty kulusuhde ilman peruste-korkokulua oli noin 96 prosenttia, missä on selvää parannusta edelliseen vuoteen. Lisäksi vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky vahvistui reiluun 200 prosenttiin, mikä on toimialalla erittäin vahva.

Vahinkovakuutuksessa vuosi 2012 oli hyvä riskiliikkeen osalta, pysyimme odotusarvoisen riskisuhteen alapuolella. Myös parin viime vuoden aikana toteutetut kannattavuustoimenpiteet mm. yritysasiakasvakuuttamisessa ovat purreet hyvin. Maksutulon kasvuun pitää kuitenkin kiinnittää huomiota kannattavuustavoitteiden ohella.

Vahinkovakuutustoiminnan luvut on esitetty pro forma -lukuina eli luvut ovat Vahinko-Tapiolan ja Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön yhteenlasketut luvut.

Myös henkivakuuttamisessa kasvua ja vahva tulos

LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto oli 30,4 miljoonaa euroa (25,5 milj. e), ja kokonaistulos nousi 119,5 miljoonaan euroon (34,7 milj. e). Henkivakuutuksen myynnin ja maksutulon osalta etenimme hyvin ja tasapainoisesti strategiamme mukaan.

Tuloskehityksen kannalta henkivakuutusmyynnin taso on ylläpidettävä ja hyödynnettävä mahdollisuudet laajentuneeseen ristiinmyyntiin. Tähän on hyvät edellytykset nyt, kun henkivakuutusmyynti on käynnistynyt myös kaikissa alueyhtiöissä.

Pankkikonsernin keihäänkärkenä varainhoito

Tapiolan Pankki suoriutui vuodesta 2012 hyvin. Liikevoitto oli historian paras 6,4 miljoonaa euroa ja asiakasmäärä kasvoi 255 000 asiakkaaseen (233 000 as.).

Varainhoito oli keihäänkärkenä pankkikonsernin palvelurepertuaarissa. Tapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen pääomat kasvoivat peräti 44,1 prosentilla 2 403,7 miljoonaan euroon (1 667,8 milj. e).

Matala korkotaso on edelleen haaste pankille, mutta lainamarginaalien asteittainen tervehtyminen markkinoilla on hyvä merkki. Pitkällä tähtäimellä pankin kannattavuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivisuuden on lisäämistä asiakasrajapinnassa, johon alueyhtiöiden verkosto antaa hyvän potentaalin.

Sijoitustoiminta ”satoi laariin”

Vaikka sijoitusmarkkina näytti vuotta 2012 aloitettaessa epävarmalta, niin sijoitustoiminta ”satoi laariin” vuonna 2012.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 8,1 prosenttia (2,7 %). Henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuottoprosentti sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 9,2 prosenttia (3,7 %). LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna 9,0 prosenttia (–3,1 %).

Korkotason pysyminen matalana heikentää mahdollisuuksia vastaaviin tuottoihin kuluvana vuonna.

Siksi varsinaisen vakuutustoiminnan ja toimintakulujen hallinta on erityisen tärkeää. Toimintakulujamme rasittavat kuluvanakin vuonna integraatiohankkeista aiheutuvat kulut. Siksi on erittäin tärkeää, että pystymme kotiuttamaan myös integraatiosta saatavia hyötyjä.


Solvenssi II vaikuttaa tulevaisuudessa

LähiTapiolan Solvenssi II -hanke käynnistyi 2011. Hanke liittyy EU:n uuteen vakavaraisuusvalvontajärjestelmään, joka koskee henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä vakuutusyhtiöryhmiä. Solvenssi II:n arvioidaan tulevan voimaan EU:ssa aikaisintaan 2016.

EU:ssa valmistelussa oleva uusi vakavaraisuusvalvontajärjestelmä-, Solvenssi II koskee henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä vakuutusyhtiöryhmiä. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltaisesti riskit huomioon ottava valvontajärjestelmä, joka koostuu kolmesta pilarista:

PILARI 1.
Määrälliset vakavaraisuusvaatimukset

PILARI 2.
Laadulliset vaatimukset hallinnolle, riskienhallinnalle ja sisäiselle valvonnalle sekä vaatimukset omasta kokonaisvaltaisesta riski- ja vakavaraisuusarviosta. Säännökset valvojien valvontaprosessista.

PILARI 3.
Julkistamis- ja viranomaisraportointivaatimukset vakavaraisuudesta ja riskeistä.

Solvenssi II:n voimaantulo on viivästynyt ja sen arvioidaan tulevan voimaan aikaisintaan 2016. EU:n valvontaviranomaiset ovat esittäneet, että jo vuonna 2014 kansalliset valvojat, Suomessa Finanssivalvonta, ottaisivat käyttöön Solvenssi II:n vaatimuksia hallinnon järjestämisestä, omasta riski- ja vakavaraisuusarviosta ja raportoinnista valvojalle.

LähiTapiolan Solvenssi II -hanke käynnistyi 2011. Siinä rakennetaan Solvenssi II:n vaatimia laskenta- ja raportointijärjestelmiä, vaatimuksia hallintojärjestelmälle sekä arvioidaan vaikutuksia vakavaraisuusvaatimuksille, jonka perusteella LähiTapiolan vakuutusyhtiöt täyttävät Solvenssi II:n vakavaraisuusvaatimukset.

 

Näissä onnistuttiin taloudessa 2012

1 VAHINKOVAKUUTUKSEN JA HENKIYHTIÖN TULOKSET
LähiTapiola Vahinkovakuutuksen liikevoitto oli 179,0 miljoonaa euroa (–45,4 milj. e), ja kokonaistulos 291,9 miljoonaa euroa (–58,9 milj. e). LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto oli 30,4 miljoonaa euroa (25,5 milj. e), ja kokonaistulos 119,5 miljoonaan euroon (34,7 milj. e).

2

ELÄKEYHTIÖN VAKAVARAISUUS
LähiTapiola Eläkeyhtiön vakavaraisuusaste on vahva 27,0 prosenttia (22,3 %). Vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,7 (3,6).

3

SIJOITUSTOIMINTA
LähiTapiola Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 8,1 prosenttia (2,7 %). LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuottoprosentti sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 9,2 prosenttia (3,7 %). LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna 9,0 prosenttia (–3,1 %).

4

TAPIOLA VARAINHOITO
Varainhoidon hallinnoimien rahastojen pääomien kasvu 44,1 prosentilla 2 403,7 miljoonaan euroon (1 667,8 milj. e).