Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Vellamo

vellamo_TJ.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

LähiTapiola Vellamon 116 000 asiakkaasta pääosa asuu Kouvolan, Päijät-Hämeen ja Hyvinkään sekä Riihimäen seutukunnissa. Palvelemme asiakkaitamme 16 paikkakunnalla.

Alueyhtiömme alueella on toimintaympäristössä tapahtunut suuria muutoksia. Yritykset ovat päättäneet merkittävistä henkilöstövähennyksistä ja yritystoiminnan suoranaisista lopettamisista. Yrityksiä on perustettu selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna ja työttömyys on lisääntynyt kaikkialla alueellamme.

Huolimatta yritystoiminnan kasvaneista vaikeuksista olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme yrittäjälohkolla lähes 9 prosentilla. Yhteensä maksutulomme on kasvanut runsaalla 3 prosentilla, mikä vastaa hallituksen asettamaa vuositavoitetta.

LähiTapiola tutuksi

Alkuvuodesta, fuusion julkistamisen jälkeen menetimme selkeästi asemiamme kilpailijoiden aggressiivisten toimenpiteiden vuoksi, mutta tämän jälkeen olemme saavuttaneet aikaisemman tilanteen. Toiminnallinen organisaatio on valjastettu ja sille on asetettu tavoitteeksi yhteydenpito asiakkaisiin sekä uusien asiakkaiden hankinta. Tulos alkoi jo loppuvuodesta näkyä.

Olemme pitäneet tärkeänä yhteistä näkymistä ja LähiTapiolan ilmeen luomista. Järjestimme eri puolilla aluettamme asiakastilaisuuksia tunnettuuden lisäämiseksi. Yleisömäärältään suurin tapahtuma oli Lahdessa joulun alla järjestetty kirkkokonsertti, johon saapui Arja Korisevaa ja Hannu Lehtosta kuulemaan runsaat 1 200 asiakasta. Sidosryhmät ja tärkeät kumppanuudet on onnistuttu mielestämme hyvin sitouttamaan uuteen LähiTapiola Vellamoon.

Markkinaosuuden kasvu tavoitteena

Vuonna 2013 vahinkovakuutuksen maksutulon kasvutavoitteemme on 5 prosenttia, joka takaa meille markkinaosuuden lievän kasvun. Henkilöasiakkaiden määrää pyrimme lisäämään vahinko-vakuutuspuolella 500:lla. Yrittäjäasiakasmäärän lisäys 10 prosentilla on tavoitteena, mikä tarkoittaa noin 600 kappaleen nettokasvua.

Henkivakuutusasiakasmäärään haemme lisäystä 10 prosenttia sekä pankin toistuvais-suoritusasiakkaiden lisääminen 25 prosentilla on vuoden päämäärä. Yhdistetyssä kulusuhteessa tavoitteemme on 94 prosenttia, jolloin vakuutustoiminnan kannattavuus hieman paranee. Kokonaisasiakasmäärän pyrimme nostamaan 122 000:een.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
42,0
Maksetut korvaukset, milj. e
 25,0
Asiakasmäärä
 116 000
Henkilöstömäärä
 165