Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Savo-Karjala

savo_karjala.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

LähiTapiola Savo-Karjala sijoittuu Järvi-Suomeen, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien alueelle. Luonnostaan ja maisemistaan tutun alueen markkinajohtajalla on yli 53 500 asiakasta.

LähiTapiolan syntymisen myötä palvelukanavamme ovat monipuolistuneet sekä laajentuneet, ja samalla paikallinen tekeminen on korostunut. Haasteellinen taloudellinen ympäristö on lisännyt asiakkaiden tarvetta käyttää asiantuntijaa apunaan taloutensa ratkaisuissa. Ikääntyvän väestön palvelutarpeet on otettava entistä paremmin huomioon ja rakentaa heille räätälöityjä palveluratkaisuja sekä varmistaa henkilökohtaisen palvelun saatavuus lähellä asiakasta.

Onnistuimme muutosten pyörteessäkin korostamaan paikallisuutta ja tuomaan asiakas-näkökulman esille. Alueellemme on tyypillistä merkittävät metsävarat, joiden omistajat tarvitsevat asiantuntevia vakuutus- ja pankkipalveluita. Erityisesti säästö- ja sijoituspuolen asiantuntijuus ja palvelut ovat toimialueellamme hyvin ja tuloksekkaasti toimivia.

Paras paikallinen asiantuntija

Vuonna 2013 pyrimme kasvattamaan asiakastyytyväisyyttämme entisestään. Tähän pääsemme muun muassa kehittämällä paikallista palveluntarjontaa, tavoitettavuutta ja henkilökohtaista palvelua. Tavoitteenamme on tarjota aina paras paikallinen asiantuntija asiakkaan käyttöön. Kartoitamme asiakkaan tilanteen, tunnistamme riskit ja annamme työvälineet niiden hallintaan ja ratkaisuun.

Keskitymme aktiiviväestön henkilövakuuttamiseen. Toisena painopisteenä on pankki-liiketoiminnan kehittäminen. Tavoitteenamme on integraation onnistuminen asiakkaan näkökulmasta samalla kun huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja ammattitaidosta.

Oman alueen kehittäjä

Tulevaisuudessa palveluvalikoimamme korostuu entistä enemmän. Tulemme myös viestimään vahvemmin, että kannamme vastuumme oman alueemme kehityksestä ja ihmisistä.

Teemme alueellista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti jatkossakin. Kumppa-neitamme ovat muun muassa Eläkeliitto, Suomen Punainen Risti ja Veronmaksajain Keskusliitto.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
 30,0
Maksetut korvaukset, milj. e
 17,4
Asiakasmäärä
 53 579
Henkilöstömäärä
 85