Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Pohjoinen
pohjoinen_TJ.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

LähiTapiola Pohjoinen on alueyhtiöistä suurimpia liiketoiminnan volyymilla mitattuna. Toimialueeseen kuuluu puolet Keski-Pohjanmaasta ja suurin osa Pohjois-Pohjanmaasta. Asiakkaita on 155 000.

LähiTapiola Pohjoisen muodostuminen vaati kuuden lähivakuutusyhdistyksen fuusion sekä kahden Tapiolan paikallisalueen yhdistymisen. Fuusioon liittyvät viranomaisasiat pitivät hallinnon kiireisenä. Alueyhtiömme henkilöstö ja esimiehet ovat keskittyneet toiminnallisen organisaation käynnistämiseen.

Alueyhtiömme onnistui vuonna 2012 hyvin teknisessä fuusiossa, ja viranomaisprosessit vietiin läpi onnistuneesti. Isosta maantieteellisestä alueesta ja suurista volyymeistä johtuen integraation eteneminen on ollut hidasta. Vauhtia on luvassa vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 aikana kehitettiin aktiivisuuden seurantaa, joka on viety jo viikkotasolle. Vuoden tärkeimpiä tapahtumia olivat onnistuneet henkilöstö- ja asiakastilaisuudet.

Korkea markkinaosuus kaikissa asiakasryhmissä

Kilpailutilanne vastaa toimialueellamme valtakunnallista tilannetta. Alueyhtiön toiminta-ympäristöä voi kuvata kahdella asialla: vahva maakunta ja kasvava Oulun talousalue. Oulussa on paljon kasvupotentiaalia, mutta samanaikaisesti on huolehdittava ympäröivän maakunnan vahvasta markkina-asemasta ja hyvästä kannattavuudesta.

LähiTapiola Pohjoisella on toimialueellaan hyvin korkea markkinaosuus kotitalouksissa (40 %), maatiloissa (70 %) ja yrityksissä (50 %). Kotitaloudet ovat suurin asiakasryhmämme. Alueellamme on paikkakuntia, joissa maatalous on hyvin merkittävä elinkeino. Yritysasiakkaamme ovat paljolti palvelualoilta, mutta alueestamme johtuen myös korkean teknologian toimijat ovat edustettuina.

Lisää kokonaisasiakkaita

Vuonna 2013 turvaamme hyvän asiakaspalvelun käynnissä olevasta integraatiosta huolimatta. Kiinnitämme erityistä huomiota toimintamme suunnitteluun ja tehostamiseen. Pyrimme hakemaan kannattavaa kasvua valitsemiltamme toimialueilta. Kilpailutilanne kiristyy entisestään toimialan ja kilpailijoiden järjestelyistä johtuen. Tavoitteenamme on kasvattaa kokonaisasiakkuuksien määrää. Myyntipotentiaalia löytyy kaikissa tuoteryhmissä, mutta erityisesti pitkäaikaissäästämisen tuotteissa. Alueyhtiömme asiakaspotentiaalista asuu Oulun talousalueella 75 prosenttia. Oululaisten keski-ikä on alhainen, vain 35 vuotta, mikä tekee talousalueesta kiinnostavan markkina-alueen.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
80,0
Maksetut korvaukset, milj. e
 50,0
Asiakasmäärä
 155 000
Henkilöstömäärä
 219