Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Pääkaupunkiseutu

pk_seutu_TJ.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Pääkaupunkiseutu on LähiTapiola-ryhmän alueista suurin asiakaspotentiaalilla mitattuna. Markkinaosuus on kuitenkin pienin, joten jatkossa panostetaan kannattavaan kasvuun.

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toimintaympäristö oli vuonna 2012 todella haasteellinen. Matala talouskasvu on tuntunut myös pääkaupunkiseudulla. Sijoitusympäristön varaan ei ole voinut juurikaan laskea, joten toiminnan kannattavuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota kasvun ohella.

Kilpailu asiakkaista ja hyvistä työntekijöistä on tyypillistä alueellemme. Asiakkaamme arvostavat palvelun helppoutta, sujuvuutta ja vaivattomuutta. Tähän vastaa monipuolinen, asiakas-lähtöinen palvelumme.

Asiakasmäärä kasvussa

Myynti on kehittynyt positiivisesti. Keskimääräinen markkinaosuutemme vahinkovakuuttamisessa on 18,5 prosenttia. Markkina-asema on vahvistunut etenkin pienissä yrityksissä.

Voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä vuoden 2012 tulokseen kova kilpailu huomioiden. Asiakasvaihtuvuudesta huolimatta asiakasmäärämme ovat kasvaneet. Etenkin pankki- ja sijoitustoiminnan kokonaisuus on toteutunut hyvin. Alueellamme on selvästi kysyntää LähiTapiolan monipuolisille varainhoitopalveluille.

Asiakastilaisuuksiin on panostettu aiempaa enemmän ja saadut palautteet ovat olleet kiitettäviä. Henkilöstö on ollut aktiivista ja palveluhaluista. Vuoden tärkeimpiä tilaisuuksia olivat alueen parhaiden henkilöasiakkaiden kutsuvierastilaisuus lokakuussa ja Ekonomistin Ennakkokartta -kiertueen päätös Finlandia-talossa marraskuussa.

Paljon asiakaspotentiaalia

Vuonna 2013 pyrimme asiakkaiden turvaa täydentämällä kasvattamaan asiakaskannan arvoa ja lisäämään asiakaspysyvyyttä. Tavoitteenamme on nostaa vahinkovakuutuksen markkinaosuutta.

Toimipaikkojen ja henkilöstön määrä kehittyy maltillisesti asiakastarvetta ja palvelumalleja mukaillen. Asiakasmäärät ja keskittämisaste kasvavat. LähiTapiola Pääkaupunkiseudulla on potentiaalia kaikissa asiakasryhmissä, ja kysyntää on etenkin pankin palveluille.

Työssäkäyntialueena pääkaupunkiseutu on alueyhtiörajojaan suurempi. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen hintakehityksen ero muuhun Suomeen kasvaa edelleen, mikä tuo omat haasteensa. Luotot ovat isompia ja näin myös asiakkaiden velkaantumisaste on suuri. Yhden hengen talouksia on paljon etenkin Helsingissä.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
105,9
Maksetut korvaukset, milj. e
 71,1
Asiakasmäärä
 205 000
Henkilöstömäärä
176