Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Loimi-Häme

loimihame_TJ.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Alueyhtiö toimii Kanta-Hämeessä, Etelä-Pirkanmaalla ja Itäisen Varsinais-Suomen alueella. Sillä on vahva yritys- ja maatila-asiakaskanta sekä kasvava henkilöasiakasmäärä.

Alueyhtiöllemme kaikki asiakassektorit – kodit, maatilat ja yritykset ovat tärkeitä. Toimialueemme väestömäärä kasvaa Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan seuraavan vuosikymmenen ajan. Vaikka markkinaosuutemme on korkea, uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa sitä, koska alueemme elinkeinoelämä kehittyy suotuisasti ja työpaikat lisääntyvät.

LähiTapiola Loimi-Hämeen vuoden 2012 keskeisin tehtävä oli integraation loppuun saattaminen ja kahden perinteikkään vakuutusalan toimijan vahvuuksien yhdistäminen. Toiminnallisesti tärkeintä oli kahden organisaation yhteen saattaminen henkisesti ja fyysisesti.

Kannattavaa toimintaa kovassa kilpailussa

Selvitysten mukaan saavutimme hyvin vuonna 2012 strategiset tavoitteemme. Taloudellisestikin toimintamme oli positiivista ja kannattavaa. LähiTapiola Loimi-Häme on säilyttänyt markkina-asemansa. Viime vuoden tulos oli kohtuullisen hyvä kokonaisuudessaan.

Fuusiosta aiheutunut toimintojen yhteensovittaminen on onnistunut hyvin. Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusion myötä toimialueemme kilpailutilanne muuttui. Kilpailijamme ovat havahtuneet, mutta olemme omilla toimenpiteillämme pystyneet pitämään asiakkaamme.

Vuoden 2012 merkittävimmäksi toimenpiteeksi strategian toteuttamiseksi nousivat henkilöstön sitouttaminen yhteisten tapahtumien ja projektien avulla sekä toiminnan suunnittelu ja strategian tekeminen yhdessä.

Asiakastilaisuus Verkatehtaalla Hämeenlinnassa oli viime vuoden tärkein tapahtuma. Tapahtumaan osallistui 650 asiakasta. Järjestimme myös yrittäjäjärjestöjen kanssa tapahtumia. Näillä ja monella muulla toimenpiteillä halusimme rakentaa myönteistä julkisuuskuvaa toimialu-eellamme.

Kokonaisvaltaisempaa palvelua

Vuonna 2013 lisäämme voimakkaasti toimenpiteitä ja tekemistä. Pyrimme lisäämään asiakas-kontakteja. Tavoittelemme 5 prosentin maksutulon kasvua kannattavasti. Henkilö- ja kokonaisasiakkuuksien määrä tulee nousemaan, tavoitteena 15 prosentin kasvu. Maatila- ja yritysasiakkuuksien markkinaosuuksien pitäminen on tärkeää. Tavoittelemme myös kannattavuuden parantamista onnistuneilla riskienhallinnan toimenpiteillä.

Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin muun muassa tarjoamalla pankkipalvelut. Uskomme, että LähiTapiola Loimi-Hämeen kehitys jatkuu positiivisena koko kuluvan vuosikymmenen.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
26,0
Maksetut korvaukset, milj. e
 18,0
Asiakasmäärä
 65 000
Henkilöstömäärä
 105