Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Lappi
Lappi_TJ.jpg

Toimitusjohtajan katsaus


LähiTapiola Lappi on maantieteellisesti suurin alueyhtiö. Se on alueensa johtava vahinkovakuuttaja. Asiakkaita palvelee 84 energistä ja sitoutunutta alan ammattilaista.

 

LähiTapiola Lapin toimintaympäristön suurin muutos vuonna 2012 oli Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusio ja siitä johtuva markkinoiden keskittyminen. Menestys niin kaivostoiminnassa kuin matkailussa loivat Lapin alueelle uskoa tulevaan. Nämä toimialat ovat merkittäviä työllistäjiä alueella. Rovaniemen, Tornion ja Sodankylän väestömäärä kasvaa hienoisesti. Muualla väestömäärä on laskusuunnassa.

Maksutulo ja myynti kasvoivat

LähiTapiola Lapin vuosi 2012 oli taloudellisesti onnistunut. Maksutulo kasvoi 3,1 prosenttia. Vahinkovakuutusten myynti parani 11 prosenttia ja henkivakuutusmyynti 21 prosenttia. Markkinaosuus säilyi ennallaan 33 prosentissa. Keskittävien asiakkaiden lukumäärä lisääntyi. Hyvää tulosta siivitti myös korvaussuhteen aleneminen kaikissa asiakassegmenteissä.

Tärkein asiakasryhmämme on kotitaloudet, joiden osuus maksutulosta on kaksi kolmasosaa. Lapissa suurimmat haasteet ovat korvausmenon hallinta sekä kannattavuudesta huolehtiminen.

Vuoden 2012 tärkeitä tapahtumia olivat eri asiakasryhmille järjestetyt tilaisuudet kuten Yrittäjän iltakoulu, Ekonomistin ennakkokartta, tapahtumapäivät eri paikkakunnilla, yritystilaisuudet Rovaniemellä ja Torniossa sekä veroillat Rovaniemellä ja Kemissä.

Fuusio eteni suunnitellusti

LähiTapiola Lapin alueella fuusio ja uuden toiminnallisen organisaation käynnistäminen eteni sujuvasti. Henkilöstö on ollut hyvin motivoitunutta ja sitoutunutta.

Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Esimerkiksi riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu korvausmenon hallitsemiseksi. Myös henkilöstön ja hallinnon sitouttamisella pyritään entisestään edesauttamaan fuusion etenemistä.

Paikallista kokonaispalvelua

Vuonna 2013 pyrimme kasvattamaan keskittävien kotitalousasiakkaiden määrää 6 prosentilla ja maksutuloa 5 prosentilla aktiivisella tekemisellä kaikissa myyntikanavissa. Myös yritysasiakkaiden määrä tulee lisääntymään. Tavoitteenamme on tarjota paikallisesti tuotettua kokonaispalvelua, kuten korvauspalvelu. Kannattavuutta parannamme riskienhallinnan ja asiakasvalinnan keinoin.

Lähivakuutuksen ja Tapiolan integraatio viedään onnistuneesti läpi lisäämällä henkilöstön määrää sekä huolehtimalla sen osaamisesta ja hyvinvoinnista.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
 32,5
Maksetut korvaukset, milj. e
 22,2
Asiakasmäärä
59 000
Henkilöstömäärä
84