Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Itä
ita_TJ.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

LähiTapiola Idän toimialueeseen kuuluu Iisalmi ympäryskuntineen, Koillis-Savo ja Pohjois-Karjala. Asiakkaina on kotitalouksia, maatiloja ja yrityksiä. Näistä jokaisen osuus on merkittävä.

LähiTapiola Idän toimintaympäristö oli vuonna 2012 haasteellinen. Tähän vaikutti varsinkin yleinen taloustilanne ja taajamiin muutto reuna-alueilta. Tämä näkyi erityisesti asiakkaiden varovaisuutena lisävakuuttamisessa.

Helmikuun fuusiouutisen jälkeen päätavoitteena on ollut viiden lähivakuutusyhdistyksen ja Tapiolan integraation onnistunut hoitaminen. Tässä asiassa on edetty tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tavoitteiden toteuttamisessa on ollut apuna innostunut ja motivoitunut henkilökunta.  Vuonna 2012 henkilöstö on osallistunut muun muassa asiakkuuksien hoitomallien, turvakartoitusten ja uusien toimintamallien koulutuksiin.

LähiTapiola Idän toiminta-alue jakaantuu kolmeen erilaiseen markkina-alueeseen. Savossa on hyvin vahva maatalousasiakaskanta, Karjalassa yritysvakuuttaminen on suurta ja Iisalmen sekä Joensuun alueet ovat nopeasti kehittyviä seutuja. Vuonna 2012 pankkiasiakkuudet lisääntyivät ja varainhoidon merkitys liiketoiminnassa kasvoi.

Entistä parempaa palvelua

LähiTapiola Itä tulee vuonna 2013 panostamaan uuden toimintamallin viemiseen läpi koko toimialueen. Huomiota tulemme kiinnittämään myös helppoon tavoitettavuuteen kaikissa palvelukanavissa – puhelimessa, toimistolla ja verkossa. Tavoitteena on myös kasvattaa vahinkovakuuttamista ja pankkitoimintaa. Asiakaspalvelua kehitetään siten, että palvelulupaus täyttyy. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle jää kohtaamisesta positiivinen mielikuva ja ylitämme hänen odotuksensa.

Tulevaisuudessa tarjoammme asiakkaille entistä monipuolisempaa palvelua. LähiTapiolan myötä asiakkaiden palvelutarjonta laajenee koskemaan myös pankki- ja varainhoidonpalveluja. Pankkipalveluiden ansiosta LähiTapiola tuo etenkin pienemmille paikkakunnille uutena asiana aidon vaihtoehdon pankki- ja vakuutuskumppanin valintaan.

Suurin uusasiakaspotentiaali LähiTapiola Idän alueella on yritysasiakkaissa. Vahvistamme pankkituotteiden ja henkilövakuuttamisen tarjontaa voimakkaasti vuoden 2013 aikana.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
62,0
Maksetut korvaukset, milj. e
 35,0
Asiakasmäärä
 90 000
Henkilöstömäärä
 123