Etusivu / Taloudellinen katsaus / Alueyhtiöt / Etelä-Pohjanmaa
e_pohjanmaa_TJ.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on markkinajohtaja 45 prosentin osuudella. Alueen luonteen mukaisesti maatila- ja yrittäjäasiakkailla on merkittävä asemansa kotitalouksien rinnalla.

Vuoden 2012 aikana ei toimintaympäristössämme tapahtunut merkittäviä yleisestä taloudellisesta tilanteesta poikkeavia muutoksia, vaan se on säilynyt varsin vakaana. LähiTapiolan integraation toimeenpano on ollut toimintamme keskipisteenä. Tästä huolimatta asiakaspalvelu on toiminut hyvin, ja asiakasmäärä pysyi ennallaan. Taloudellisesti vuodesta 2012 muodostui kohtuullinen. Muutamat suuret vahingot näkyvät korvauskulussamme.

Merkittävimpiä tapahtumia olivat viiden lähivakuutusyhdistyksen vuosikokoukset, joissa päätettiin LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan perustamisesta. Tärkeää oli myös yhteisen LähiTapiolan konttorin perustaminen Seinäjoelle kesäkuun alussa. Se oli ensimmäisiä yhteiskonttoreita koko Suomessa. 

Ryhmän suurin maatilavakuuttaja

Olemme ylivoimainen markkinajohtaja vahinkovakuutuksessa noin 45 prosentin markkinaosuudella. Maksutulo kasvoi vuonna 2012 noin 3 prosenttia. Kotitalouksien lisäksi maatilat ja yrittäjät ovat merkittäviä asiakasryhmiämme. Olemme LähiTapiola-ryhmän suurin maatilojen vakuuttaja. Vahinkovakuutuksen markkinajohtajana kaikki haastavat meitä, mikä pitää toimintamme vireänä. Tulemme säilyttämään markkinajohtajuuden.

Vuonna 2013 pyrimme tavoitteemme mukaiseen kannattavaan toimintaan. Koska vuosi on uuden alueyhtiön starttivuosi, on hyvän kannattavuuden turvaaminen tärkeää. Organisaatiorakenteet ovat muuttuneet ja monilla esimiehillä on aikaisempaa suurempi vastuu, joten esimiestyön kehittäminen on vuoden yksi tavoite.

Panostuksia pankkiin

Etelä-Pohjanmaalla LähiTapiola Pankin asiakasosuus on ollut keskimääräistä alhaisempi. Ryhdymme parantamaan tilannetta. Tulemme panostamaan pitkäaikaissäästämisen ja yritys-rahoitustoiminnan käynnistämiseen.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on suurin eteläpohjalainen finanssialan toimija. Haluamme luoda vahvan maakunnallisen yrityskuvan. Yleinen taloudellinen tilanne asettaa myös meidän toiminnallemme haasteita. Korkotaso ja korkomarginaalit tulevat vaikuttamaan pankin liiketoimintaan. Asiakasmäärät lisääntyvät hieman ja kokonaisasiakkaiden osuus on kasvussa. Asiakkaiden keskittämisasteen nostaminen on keskeinen tavoite etenkin kotitalousasiakkaissa.

 Alueyhtiön tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen maksutulo, milj. e
 57,7
Maksetut korvaukset, milj. e
 32,0
Asiakasmäärä
 100 400
Henkilöstömäärä
 145