Etusivu / Paikallisuus
maplocationsmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap

Paikallinen ja henkilökohtainen palvelu ovat LähiTapiolan erottautumistekijät markkinoilla:

  • Alueyhtiöitä 20
  • Toimipisteitä noin 300
  • Henkilöstöä alueyhtiöissä noin 2 250 *

                            * sisältää franchisingyrittäjät ja edustajat

 

Paikallisuus

LähiTapiolan vahvuus on paikallisuudessa. Toimipisteitä on noin 300 kautta maan. LähiTapiolan alueyhtiöt tarjoavat kattavat ja henkilökohtaiset palvelut toimialueillaan.

LähiTapiolan alueyhtiöiden verkosto koostuu 19 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä sekä pääkaupunkiseudulla itsenäisen alueyhtiön tapaan toimivasta liiketoiminnasta, joka on osa LähiTapiola Vahinkovakuutusta. Nämä alueyhtiöt tarjoavat asiakkailleen kokonais-palvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa sekä säästämisessä ja sijoittamisessa. Alueyhtiöt hoitavat asiakkaidensa kokonaispalvelun niin vakuutus-, pankki- kuin sijoittamisasioissa.

Paikallisten alueyhtiöiden ansiosta omistaja-asiakkaat saavat pankki-, vakuutus- ja korvauspalvelut mahdollisimman läheltä. Vahva ja vakavarainen LähiTapiola-ryhmä tarjoaa omistaja-asiakkaillensa sekä kattavan asiakaspalveluverkoston että edistykselliset verkkopalvelut.

Paikallisuus tarkoittaa LähiTapiola-ryhmässä sitä, että asiakasta koskevat päätökset tehdään häntä lähellä. Oman toimialueen olosuhteiden tunteminen auttaa paikallista alueyhtiötä palvelemaan asiakkaita parhaalla tavalla.

Alueyhtiöt ovat kiinteä osa paikallista talouselämää ja arkea. Ne työllistävät paikallisia osaajia, toimivat yhteistyössä oman alueensa yri-tysten kanssa ja käyttävät paikallisia palveluita. Alueyhtiöt ovat merkittävässä asemassa toimialueensa elinkeinoelämässä. Niiden arvioitu keskimääräinen vakuutusmaksutulo on reilut 40 miljoonaa euroa.

Paikallisen alueyhtiön omistaja-asiakkaista koostuvat, jopa 60-jäseniset hallintoneuvostot tekevät suuret linjaratkaisut ja valitsevat enintään 12-jäseniset hallitukset. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan. Hallitukset johtavat itsenäisesti alueyhtiöitään ja tukevat toimitusjohtajaa.

Lähivakuutusyhdistykset ja paikallisalueet alueyhtiöiden runkona

Alueyhtiöt on muodostettu siten, että kullakin alueella toimineista lähivakuutusyhdistyksistä valittiin niin sanottu veturiyhdistys, jonka kanssa muut lähivakuutusyhdistykset yhdistyivät. Veturiyhdistys teki päätöksen yhtiömuotonsa muuttamisesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Aiemmat Tapiolan paikallisalueet organisoitiin osaksi alueyhtiöitä.

Alueyhtiöiden muotoutuminen jatkuu vuoden 2013 aikana siten, että alueelliset vapaaehtoisten vahinkovakuutusten vakuutuskannat luo-vutetaan alueyhtiöille. Fuusio merkitsee mittavaa taloudellisten resurssien siirtoa pääkaupunkiseudulta eri puolille Suomea aikana, jolloin toimintoja pikemminkin keskitetään.

(Ruotsinkielisessä vuosiraportissa on esitelty tarkemmin ne alueyhtiöt, joissa asiakkaista merkittävä määrä on ruotsinkielisiä.)

Lähellä läpi elämän

LähiTapiolassa on innokkaita autoilijoita, äitejä ja isiä, urheilijoita, koiran- ja kissanomistajia, veneilijöitä, talonrakentajia, maailmanmatkaajia, sijoittajia ja yrittäjiä. Siksi meillä on näiden asioiden turvaamiseen sellaisia ratkaisuja, joita itse haluamme ja käytämme. Huolehdimme tärkeimmistä asioistasi asiantuntemuksella ja aidosti välittäen.