Etusivu / LähiTapiola / Toimintaympäristö

Talouden haasteet tuntuivat finanssitoimialalla

Vuosi 2012 oli finanssitoimialalla vaikeasti ennustettavissa. Vahinkovuosi oli hyvä, henkivakuuttamisen maksutuloa kasvattivat sijoitusidonnaiset tuotteet. Pankkimarkkina kärsi edelleen matalasta korkotasosta. Sijoittajalle vuosi 2012 oli hyvä osake- että korkomarkkinoilla. Kiinteistömarkkinalla kauppavolyymit laskivat.

Vahinkovakuuttamisessa tapahtui vuonna 2012 useita toimialajärjestelyitä. Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusion lisäksi Folksam osti enemmistön Aktia Vahinkovakuutuksesta. Sampo-konserniin kuuluva If Vahinkovakuutusyhtiö ilmoitti ostavansa tanskalaisen Trygin Suomen liiketoiminnan ja paikallisosuuspankkien POP Vakuutus aloitti toimintansa.

Vahinkokehityksen osalta koko toimialalla vuosi 2012 oli hyvä. Tämä selittyy erityisesti suurvahinkojen vähäisellä määrällä. Samoin vuosi 2012 sujui ilman merkittäviä, laajoja alueita koskettavia luonnonkatastrofeja.

Vahinkovakuuttamisen kasvua vaikeuttivat uusien autojen myynnin vähentyminen, yritysten henkilöstövähennykset ja investointipäätösten lykkääntymiset. Rakentamisessa uusien rakennuskohteiden aloitusmäärät vähenivät ja aluekohtaiset erot kasvoivat. Matalan korkotason ansiosta asuntokauppa on pysynyt entisellä tasolla ja korjausrakentaminen on säilynyt vilkkaana.

Henkiyhtiöiden maksutulon kehitys on heilahdellut viime vuosina. Kasvua maksutuloon on saatu sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten myynnin vilkastumisesta. Muiden kuin sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo sen sijaan jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Mm. useana vuonna toteutetut yksilöllisten eläkevakuutusten muutokset ovat heikentäneet näiden tuotteiden kysyntää.

Korkotaso pysyi matalana, mutta sijoittaminen kannatti

Pankkimarkkinoilla epävakaa markkinatilanne on pitänyt korot alhaisina. Tämän on arvioitu jatkuvan lähivuosina. Pitkien korkojen voidaan odottaa kuitenkin nousevan vuoden 2013 aikana, mikäli reaalitalouden käänne osuu alkuvuoteen 2013. Tällöin vuoden 2013 loppupuolella voidaan odottaa myös lyhyiden korkojen nousevan jonkin verran nykyisestä, poikkeuksellisen alhaisesta tasosta. Myös viranomaisten sääntely ja pääomavaatimukset kasvavat. Väliaikaisen pankkiveron esitetään tulevan voimaan vuoden 2013 alusta vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen sen korvaisi vähintään kansallinen vakausvero.

Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta vuosi on ollut erityisen vaikeasti ennustettavissa ja epävarmuustekijöitä on ollut poikkeuksellisen paljon globaalisti, Euroopan talousalueella ja siten myös Suomessa. Sijoituksellisesti vuosi 2012 oli kuitenkin hyvä osake- että korkomarkkinoilla.

Nihkeä kiinteistömarkkina

Suomen ja Euroopan talouden vakavat haasteet heijastuivat myös kiinteistömarkkinoille vuonna 2012. Kaupankäynti oli nihkeää Euroopan päämarkkinoilla ja Suomessakin kauppavolyymi jäi paljon ennakoitua alhaisemmaksi. Tarjontaa tosin oli, mutta kysyntä kohdistuu edelleen vain ns. prime-kohteisiin, joita suuri osa omistajista ei ole halukkaita toistaiseksi myymään.

Vuokramarkkinoilla nihkeys näkyy pitkinä päätöksentekoaikoina ja varsinkin ylirakennetussa toimistomarkkinassa kasvaneena vajaakäyttönä. Uudelle ja joustavalle toimitilalle löytyy kysyntää, mutta vanhentunut tila ei pysty kilpailemaan edes hinnalla.