Etusivu / LähiTapiola / Onnistumiset

Onnistumiset

LähiTapiolan palvelut, maine ja vastuullisuus saivat runsaasti menestystä puolueettomissa arvioinneissa. Itsenäinen ja pitkäjänteinen sijoitustapa osoitti toimivuutensa epävakaassa sijoitusympäristössä.

LähiTapiola-ryhmä oli ensimmäistä kertaa yhtenä toimijana mukana asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa Epsi rating -tutkimuksessa, ja menestyi erittäin hyvin kaikilla tutkimuksen osa-alueilla. LähiTapiola oli toiseksi paras yksityisasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa samoin kuin imagovertailussa, asiakasodotuksissa sekä asiakasuskollisuudessa. LähiTapiola sai tuotteiden laadussa ja palvelun laadussa yli 80 pisteen tuloksen, joka on hyvä tai erittäin hyvä asteikolla 0–100.

Vakuutusyhtiöiden arviointiin erikoistunut amerikkalainen A.M. Best Co antoi LähiTapiola Vahinkovakuutukselle luokitusarvosanan A (Excellent). Vahinkovakuutuksen luokitus on pysynyt samana siitä lähtien kun arvioinnit aloitettiin vuonna 2006.

TNS Gallupin Yritysten maine ja vastuullisuus -tutkimuksessa finanssialan ryhmässä arvioitiin vuonna 2012 Tapiola-ryhmää, joka arvioitiin finanssialan vastuullisimmaksi toimijaksi. Maineen tasolla mitattuna yhtiöryhmä nousi selvästi alan keskiarvon yli.

Palvelut ja asiointi saivat kiitosta asiakkailta

LähiTapiolan pankkiasiakkaiden tyytyväisyys oman pankin palveluihin ja verkkopankkiin pysyi mainiolla tasolla. Verkkopankin kautta tehdyssä kyselyssä asiakkaat antoivat yleisarvosanaksi kahden edellisvuoden tapaan 4,16, kun korkein mahdollinen arvosana on 5. Yli 90 prosenttia vastaajista antoi Tapiola Pankille hyvän tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan.

LähiTapiolan asiakaskyselyssä jopa 93 prosenttia sähköistä korvauspalvelua vapaaehtoisissa henkilövakuutuksissa käyttäneistä sai korvausasian kerralla kuntoon. Paperilla korvauksia hakeneista 67 prosenttia sai korvausasian kerralla hoidettua, ja puhelinasioinnissa vastaava luku oli 65 prosenttia.

Sähköinen korvauspalvelu on ollut käytössä sairauskuluvakuutuksissa vuodesta 2007, ja helmikuussa 2012 se laajeni myös matkustaja- ja yksityistapaturmavakuutuksiin. Sähköisessä korvauspalvelussa voi nyt hakea korvauksia lähes kaikista vapaaehtoisista henkilövakuutuksista.

Palkittua varainhoitoa

LähiTapiola-ryhmään kuuluva Tapiola Varainhoito valittiin Suomen parhaaksi instituutio-varainhoitajaksi kahdessa eri tutkimuksessa. Parhaimman instituutiovarainhoitajan titteliä tavoittelevat vuosittain kaikki noin 20 Suomessa toimivaa varainhoitajaa.

Maaliskuussa rahastoluokittaja Morningstar valitsi Tapiola Varainhoidon hallinnoiman Tapiola Maailma 50 -rahaston toisen kerran peräkkäin Suomen parhaaksi yhdistelmärahastoksi. Maailma 50 -rahaston tuotto suhteessa riskiin oli selvästi parempi kuin kilpailevissa rahastoissa. Menestyksen taustalla on LähiTapiolan näkemyksellinen sijoitustoiminta, jossa päätökset perustuvat aina omaan analyysiin, kokemukseen ja harkintaan.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito sai Laatukeskuksen neljän tähden Recognised for Excellence -tunnustuksen aktiivisesta ja osallistuvasta toimintakulttuurista, joka luo edellytykset toimia vastuullisesti kiinteistövarainhoitajana.

Eläkeyhtiön sijoitustoiminnalle jälleen tunnustusta

LähiTapiola Eläkeyhtiö valittiin Pohjoismaiden parhaaksi institutionaaliseksi kiinteistösijoittajaksi. Tuomaristo kiitti erityisesti yhtiön vankkaa riskienhallintaa, harkittua ja syvällistä strategiaa sekä hyviä sijoitustuottoja.

LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustoiminto palkittiin myös koko Euroopan parhaana hedge fund -sijoittajana vuonna 2012 Investment and Pensions Europen (IPE) järjestämässä kilpailussa.

Kilpailun tuomaristo totesi, että LähiTapiola Eläkeyhtiön hedge fund -sijoituksille laadittu sijoitusstrategia on toiminut erinomaisesti. Hedgerahastosijoituksilla yhtiö on onnistunut hajauttamaan sijoitustoiminnan markkinariskejä tehokkaasti. Toiminnan fokus on myös keskittynyt vain tiukat valintakriteerit täyttäviin sijoituskohteisiin. Lisäksi tuomaristo arvosti yhtiön panostusta operatiiviseen riskienhallintaan sijoituskohteiden valinnassa. Yhtiön hedgerahastosijoitusten tuotot olivat myös suomalaisten eläkeyhtiöiden joukossa parhaimmat kilpailun seurantajaksolla.

IPE-palkinto tuli LähiTapiola Eläke-yhtiölle jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Vuosina 2011 ja 2010 yhtiö valittiin Suomen parhaaksi eläkesijoittajaksi ja vuonna 2009 yhtiö palkittiin Euroopan parhaana sijoitusorganisaationa.


Yli 90 % 
asiakkaista antoi kyselyssä
Tapiola Pankille hyvän tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan.

 kukka.jpg
auto.jpg 

93 % 
sähköistä korvauspalvelua
käyttäneistä sai korvausasian kerralla
kuntoon. Sähköinen korvauspalvelu laajeni sairauskuluvakuutuksista matkustaja- ja yksityistapaturmavakuutuksiin. 


LähiTapiola oli yksityisasiakkaiden EPSI Rating -tyytyväisyysvertailussa 
2. paras.


 
 tietokone.jpg
Asiakas­julkaisut
uudistuivat. Henkilöasiakkaiden Omatalous-lehti
siirtyi verkkoon. Maksuton julkaisu
löytyy osoitteesta omatalous.lahitapiola.fi.
Myös sijoittaja-asiakkaiden media
Sijoitustalous.fi uudistui.


LähiTapiolan yhteenlaskettu markkinaosuus maatilojen vakuuttajana on
 71 %.

 lehma.jpg

 

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja Henkiyhtiön omistaja-asiakasetujen kokonaisarvo oli 95,3 milj. euroa.

LähiTapiolalle onnistumisia fuusiovuonna


LähiTapiola onnistui haastavasta yhdistymistilanteesta huolimatta palvelemaan omistaja-asiakkaitaan erinomaisesti liiketoiminnan eri osa-alueilla.

1

OMISTAJA-ASIAKASEDUT KORKEALLA TASOLLA

LähiTapiolan jakamien omistaja-asiakasetujen (Vahinkovakuutus ja Henki-yhtiö) kokonaisarvo pysyi korkeana ja oli yhteensä 95,3 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon muun muassa asiakashyvitykset, keskittämisalennukset ja palveluedut.

2

RISKISUHDE PARANI SELVÄSTI

Vahinkovakuutuksen riskisuhde aleni selvästi, ja yhtiön kannattavuutta mittaava yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 96,1 prosenttia.

           
3

YRITYSASIAKKAIDEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYI

LähiTapiolan yritysasiakkaiden määrä kasvoi vuoden 2012 kuluessa yli 150 000:een.

4

MENESTYSTÄ VARAINHOIDOSSA

Tapiola Varainhoito palkittiin Suomen parhaana instituutiovarainhoitajana ja parhaasta yhdistelmärahastosta. Yhtiön hallinnoimien rahastojen pääomat kasvoivat yli 44 prosentilla.

5

HENKIVAKUUTTAMINEN LISÄÄNTYI

Uusien asiakkaiden määrät kasvoivat sekä riski- ja säästöhenkivakuutuksissa että eläkevakuutuksissa. Myös uudenlaiset sijoitustuotteet tavoittivat uusia asiakkaita.

6

ELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTA ONNISTUI

LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustoiminta sai useita palkintoja. Sijoitusten tuotto oli vuonna 2012 käyvin arvoin laskettuna 9,0 prosenttia.