Etusivu / LähiTapiola / Historia

LähiTapiolan kehityspolku

 

1770

Lähivakuutuksen juuret ulottuvat vuoteen 1770, jolloin kuningas Adolf Fredrik
sääti lain pitäjien paloapuyhdistysten perustamisesta.

historia.jpg

1857

Tapiolan historialliset juuret ulottuvat Paloapuyhtiön perustamiseen vuonna 1857.

historia.jpg

1865

Kunnallisasetuksessa säädettiin, että kuntakokous sai tehdä
paloapua koskevat lopulliset ratkaisut. Vuonna 1908 annettiin ensimmäinen
paloapuyhdistyksiä koskeva oma laki, jossa säädettiin jälleenvakuuttaminen pakolliseksi.

historia.jpg

1909 ja 1917

Tapiolan edeltäjäyhtiöistä Pohja perustettiin vuonna 1909 ja Aura vuonna 1917.

historia.jpg

1931

Paloapuyhdistysten edunvalvontaa hoitamaan perustettiin
Maaseudun Paloapuyhdistysten Liitto ry.

historia.jpg

1933

Laki keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä säädettiin. Vuosikymmenten aikana
ympäri maata syntyi paikallisia Lähivakuutusyhdistyksiä.

historia.jpg

1978

Tapiolan edeltäjäyhtiö Aura neuvotteli jo fuusiosta Lähivakuutuksen kanssa.
Neuvottelut eivät johtaneet toimenpiteisiin.

historia.jpg

1982

Aura ja Pohja fuusioituivat. Tapiola perustettiin Tapion päivänä 18.6.1982,
jolloin Auran ja Pohjan hallintoneuvostot päättivät fuusiosta. Tapiolana yhtiöryhmä
alkoi toimia vuodesta 1984.

historia.jpg

1983

Lähivakuutusyhdistyksistä koostuneen ryhmän yhteiseksi markkinointinimeksi
tuli sekä valtakunnallisesti että paikallisesti Lähivakuutus.

historia.jpg

1990-2000-luku

Lähivakuutuksen ja Tapiolan välillä käytiin useaan otteeseen neuvotteluja fuusiosta.

historia.jpg

2000

Tapiola laajensi toimialaansa finanssipalveluihin. Tapiola Omaisuudenhoito Oy
ja Tapiola Rahastoyhtiö Oy perustettiin. Vuonna 2002 tehtiin päätös
Tapiola Pankki Oy:n perustamisesta. Pankki aloitti toimintansa vuonna 2004.

historia.jpg

2007

Tapiolan omaisuudenhoito- ja rahastoyhtiöt yhdistyivät Tapiola Varainhoito Oy:ksi.
Kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Kiinteistö-Tapiola Oy aloitti toimintansa.

historia.jpg

2009

Tapiola aloitti varakkaiden yksityisasiakkaiden yksityispankkipalvelun eli
private banking -palvelun.

historia.jpg

2011

Tapiolan palveluvalikoimaan tulivat arvopaperivälityspalvelut.

historia.jpg

2011

Uudet keskustelut Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistymisestä alkoivat
keväällä Tapiolan aloitteesta. Aiesopimus fuusiosta allekirjoitettiin 23.12.2011.

historia.jpg

2012

Tapiola ja Lähivakuutus ilmoittivat 7.2.2012 yhdistyvänsä. Yhtiöiden hallintoneuvostot
allekirjoittivat Lähivakuutus-Tapiolan perustamissopimuksen. Yhtiökokoukset hyväksyivät fuusion
toukokuussa. Yhtiön markkinointinimeksi tuli kesäkuussa LähiTapiola.

historia.jpg   

2013

LähiTapiola-ryhmä aloitti virallisesti toimintansa.

historia.jpg

2014

LähiTapiola-fuusio on kaikilta osin valmis.