Etusivu / Hallinto ja johtaminen / Riskienhallinta / Vakavaraisuuden hallinta LähiTapiola-ryhmittymässä

Vakavaraisuuden hallinta LähiTapiola-ryhmittymässä

LähiTapiola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusyhtiöt lukuun ottamatta LähiTapiola Eläkeyhtiötä muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaisen ryhmittymän, sekä tulevan Solvenssi II:n lainsäädännön mukaisen ryhmittymän. LähiTapiola Vahinkovakuutus toimii ryhmittymän emoyrityksenä ja sen tehtävänä on varmistaa, että ryhmittymä ja sen yhtiöt täyttävät lakisääteiset vakavaraisuuteen liittyvät vaatimukset. Vuonna 2013 valvonnalliseen ryhmittymään kuuluvat ne alueyhtiöt, joihin LähiTapiola Vahinkovakuutuksella on takuupääomaomistus. Vuoden 2013 lopussa suoritettavien vakuutuskannansiirtojen jälkeen kaikki alueyhtiöt kuuluvat ryhmittymään.

Vakavaraisuuden hallinta on osa LähiTapiola-ryhmittymän riskienhallintaa. Lähtökohtana vakavaraisuuden hallinnalle ovat voimassa oleva vakavaraisuutta koskeva lainsäädäntö ja valmisteilla olevat uudet vakavaraisuusvaatimukset (Solvenssi II ja Basel III) sekä ryhmittymän, sen asiakasliiketoimintojen ja yhtiöiden strategiat. Tältä pohjalta ryhmittymälle ja sen yhtiöille määritellään sisäiset vakavaraisuustavoitteet. 

Keskinäisen yhtiömuodon vuoksi vakavaraisuuden hallinnassa korostuu asiakkaiden taloudellisen turvan jatkuva varmistaminen koko ryhmittymän ja sen yhtiöiden hyvällä vakavaraisuudella. Vakavaraisuuden hallinnan tavoitteena on varmistaa pääomien riittävä määrä ja laatu turvaamaan toiminta myös odottamattomien tappioiden varalta. Vakavaraisuuden hallinnassa pyritään ennakoivasti toteuttaa toimenpiteitä, jotka joko vähentävät liiketoiminnan riskejä vähentäen siten lisätappioiden vaaraa tai parantavat liiketoiminnan kannattavuutta vahvistaen siten vakavaraisuusasemaa.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen, LähiTapiola-ryhmittymän emoyrityksen, hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä ryhmittymässä.  Jokainen ryhmittymän yhtiön hallitus vastaa oman yhtiönsä osalta vakavaraisuuden hallinnasta.